O1000014 - Directeur Academie voor Gezondheid - Haagse Hogeschool (afgerond)

Locatie

's-Gravenhage

Inleiding

De Haagse Hogeschool biedt ruim 18.000 studenten een internationaal georiënteerde, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving. Door middel van ruim veertig verschillende opleidingen in vier vestigingen wordt studenten de mogelijkheid geboden tot het volgen van een bachelor, een master of een post-hbo-opleiding. Ruim 1.700 medewerkers zorgen dat de Haagse Hogeschool zijn doelstellingen kan invullen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Belangrijke doelstelling van de Hogeschool is het verhogen van het studiesucces door te sturen op kwaliteit van onderwijs en docenten. Het bestuur van de Hogeschool bestaat uit het college van bestuur (CvB) en de raad van toezicht. De opleidingen zijn geclusterd in academies onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten en het bestuursbureau, onder leiding van directeuren.

De directeur van de Academie voor Gezondheid rapporteert aan de heer mr. R.K. (Rob) Brons, voorzitter van het CvB. Op regelmatige basis overlegt de directeur met de collega's van de 14 academies en 7 diensten. Aan de Hogeschool zijn ook een aantal lectoraten verbonden.

De Academie voor Gezondheid leidt bachelors op voor de opleiding hbo-Verpleegkunde, de opleiding Voeding en Diëtetiek (V&D) en de opleiding Huidtherapie.

De academie wordt ondersteund door een academiebureau. Momenteel telt de academie ongeveer 1.350 studenten en ongeveer 65 fte docenten, aangestuurd door 5 teamleiders (1 bij Verpleegkunde respectievelijk Huidtherapie en 3 bij Verpleegkunde). De drie opleidingen kennen een verschillende fase qua ontwikkeling: zo is de opleiding V&D in korte tijd snel gegroeid (naar nu circa 700 studenten) en is de opleiding Huidtherapie nieuw en groeiend (na 2 jaar circa 200 studenten).

Samen met de directeur vormen de 5 teamleiders het managementteam (MT) van de academie. Vanuit het principe van gezamenlijkheid geeft men binnen het MT vorm en inhoud aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de academie. Eén en ander binnen de normen van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en met inachtneming van de geldende kwaliteitsprincipes. De MT-leden tonen daarbij oog voor de behoeften van medewerkers en motiveren hen tot het leveren van een optimale bijdrage aan de opleidingen.

Functieomschrijving

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug