O1000015 - Twee leden van de Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel (afgerond)

Locatie

Leiden

Inleiding

Ons Doel is een woningcorporatie met circa 2500 woningen in Leiden en met specifieke aandacht voor doelgroepen zoals ouderen. Ons Doel huisvest ongeveer 5000 mensen, zowel in reguliere woningen als in speciaal vastgoed. De corporatie bestaat ruim 90 jaar. Ons Doel is zelfstandig, compact (30 medewerkers), professioneel, toegankelijk en samenwerkingsgericht. De afgelopen periode stond in het teken van het sluiten van allianties met diverse maatschappelijke organisaties binnen Leiden. Het overleg tussen huurder en verhuurder vindt plaats door nauwe samenwerking tussen Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en Woningstichting Ons Doel. HOOD is een belangrijke partner van Ons Doel: wordt geïnformeerd, geeft advies en heeft op onderdelen instemmingsrecht.

De raad van commissarissen van Ons Doel houdt op deskundige wijze toezicht op het bestuur van de organisatie. De raad toont zich hierbij niet alleen onafhankelijk en kritisch controlerend maar ook verantwoord betrokken bij de strategie van de organisatie en de ontwikkeling van Ons Doel. De raad opereert als een team, waarbinnen collegiaal en professioneel wordt samengewerkt.

In verband met het periodiek aftreden van twee leden, zal de vijfhoofdige raad van commissarissen graag twee nieuwe leden verwelkomen.

 

 

Functieomschrijving

Voor de raad van commissarissen als geheel geldt een aantal belangrijke kwaliteitseisen: strategisch inzicht; visie; bestuurskracht en besluitvaardigheid; maatschappelijke betrokkenheid en omgevingsbewustzijn; oordeelsvorming; goede uitdrukkingsvaardigheid en integriteit.

 

De raad van commissarissen komt ca. zes keer per jaar bijeen.

 

De raad van commissarissen streeft naar een juiste mix van deskundigheden. Daarom wordt momenteel gezocht naar aanvullende expertise op het gebied van:

Van u wordt verwacht dat u aantoonbare affiniteit heeft met de regio (Leiden) of hierin woonachtig bent. Ook bent u betrokken bij het maatschappelijk middenveld en wilt u zich inzetten voor de volkshuisvesting.

U staat achter de missie van Ons Doel en u vindt een click met de zittende commissarissen.

 

Eén van de commissarissen zal worden benoemd op bindende voordracht van HOOD. Voor dit lid is affiniteit met huurdersparticipatie vanzelfsprekend.

Profiel

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug