O1000028 - Manager Cluster Media & Entertainment Management - Hogeschool INHolland (afgerond)

Locatie

Randstad

Inleiding

Inholland staat te boek als ambitieus en vooruitstrevend in haar ontwikkeling naar een innovatieve opleidings- en onderzoeksorganisatie met een internationale uitstraling. Met een regionale verankering vanuit negen locaties in Noord- en Zuid-Holland verzorgt men voor circa 34.000 studenten ongeveer negentig bachelor- en masteropleidingen inclusief een aantal programma's op associate-degreeniveau (AD). Met 2.900 medewerkers en een budget van € 255 miljoen op jaarbasis realiseert de organisatie een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet). Daarnaast verzorgt men vanuit de kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek, advies, (post-hbo-)opleidingen en masters voor bedrijven en instellingen.

Omdat Inholland over diverse vestigingen is verspreid, is kleinschalig onderwijs mogelijk, terwijl er bovendien geprofiteerd kan worden van de voordelen van een grote onderwijs-organisatie. De snelle invoering van competentiegericht onderwijs, de major/minor- structuur en de hoogwaardige ICT-faciliteiten hebben moderne en aansprekende leer- en werklocaties opgeleverd.

Cluster MEM

Dit cluster leidt studenten op voor coördinerende en managementfuncties achter de schermen in de wereld van film, televisie, evenementen, muziek en interactieve media. De opleiding kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak waarbij studenten de gelegenheid krijgen om zich breed te oriënteren en ervaring op te doen binnen de (internationale) entertainmentindustrie. De opleiding wordt gegeven op drie locaties van Inholland, te weten Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Op iedere locatie is een opleidingsmanager belast met de uitvoering van het onderwijs en onderzoek, ondersteund door twee teammanagers. In totaal betreft het dus drie opleidingsmanagers en zes teammanagers. De opleidingsmanagers worden door de clustermanager aangestuurd. Er zijn in totaal 166 medewerkers verbonden aan het cluster.

Voor meer informatie: zie de website: www.inholland.nl.

Functieomschrijving

- Verandermanagement met de nadruk op verbeteren en herinrichten van processen, in interactie met de werkvloer en transparant communicerend;

- Integraal managen en sturen van medewerkers en werkzaamheden, gericht op het halen van resultaten;

- Invulling geven aan en toezien op de toepassing van het kwaliteitsbeleid binnen het cluster MEM;

- Zorgdragen voor het verder ontwikkelen en onderhouden van het cluster MEM;

- Signaleren van behoeften en relevante ontwikkelingen en deze vertalen naar de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en onderzoeksprogramma's en producten van het cluster MEM, op basis van een gedragen visie;

- Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs- en onderzoeksprogramma's van het cluster MEM binnen de aangegeven kaders;

- Zorgdragen voor de integratie van de onderzoekspraktijk in het onderwijsaanbod;

- Representeren en promoten van Inholland ten behoeve van het contractonderwijs en contractonderzoek en afsluiten van nieuwe contracten, toetsen en bijsturen van de realisatie(wijze);

- Doen van strategische voorstellen inzake onderwijs en onderzoek en de toegewezen portefeuille, alsmede deelnemen aan het MT;

- Het onderwijs, onderzoek, het domein en Inholland landelijk en internationaal positioneren. Actief onderhouden en opbouwen van interne en externe contacten en relaties;

- Onderhouden en uitbouwen van contacten met potentiële partners en signaleren en realiseren van mogelijke samenwerkingsvormen.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau;

- Kennis van zowel de Media & Entertainmentbranche en de ontwikkelingen daar-binnen, als van het onderwijs- en onderzoeksveld op dit terrein;

- Beproefde ervaring in een integrale managementfunctie in grotere organisaties;

- Peoplemanagementervaring, gericht op ontwikkeling van managers, medewerkers en teams; daarin ruimte gevend, maar ook rekenschap vragend;

- Ervaren met het scheppen van kaders, maar ook met het geven van verantwoordelijkheid;

- Ervaring met regievoering op processen en procesverbetering, gekoppeld aan resultaatgerichtheid; daarbij affiniteit met nieuwe media en digitalisering van proces-sen;

- Blijk kunnen geven van onderwijskundig leiderschap en daar sensitief voor zijn bij anderen;

- Enthousiasme voor opleiden en onderwijs(vernieuwing) in dit specifieke cluster en dat kunnen overdragen;

- Feeling met het hbo als bedrijf en de plaats daarin voor (georganiseerde) inspraak en inhoudelijke commissies;

- Eenduidig en helder kunnen communiceren, zowel binnen het cluster als daarbuiten en binnen de diverse interne en externe gremia;

- Zichtbaar kunnen zijn en gevoel hebben voor het juiste moment op de juiste manier en op de juiste plaats daarin;

- Zelfkennis en humor;

- Competenties: ondernemend - resultaatgerichtheid - faciliterend - communicatief en contactueel vaardig - gevoelig voor bestuurlijke verhoudingen - initiatiefrijk.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug