O1000031 - Twee leden Raad van Toezicht - ROC Aventus (afgerond)

Locatie

Regio Apeldoorn

Inleiding

ROC Aventus geldt als een sterke, betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de Stedendriehoek, met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Met ruim 1.200 medewerkers geeft de organisatie vorm aan kwalitatief onderwijs voor een populatie van bijna 20.000 studenten en cursisten. De organisatie ontwikkelt zich tot een krachtige netwerkorganisatie voor ondernemend leren. De raad van toezicht speelt hierbij de belangrijke rol van adviseur en kritische sparringpartner van het college van bestuur. De Governance Code BVE vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

 

 

Functieomschrijving

Sparringpartner van het college van bestuur, bijdragen aan het strategisch (meerjaren)beleid en vervullen van formele taken zoals goedkeuring van jaarverslag, kaderbegroting en jaarrekening. Toetsen van strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke) doelstellingen van het ROC en tot het belang van interne en externe stakeholders. Optreden als kritisch klankbord van het college van bestuur bij veranderingsprocessen als onderwijsvernieuwingen, maatschappelijk ondernemerschap en het bouwen van een netwerkorganisatie. Uw stijl daarbij is toegankelijk en zakelijk, op basis van vertrouwen in samenwerking en met de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid.

Profiel

Academisch werk- en denkniveau. U heeft ruime belangstelling voor maatschappelijke thema's en ontwikkelingen en grote affiniteit met het (beroeps)onderwijsveld. U bent een ervaren manager/bestuurder en actief in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke functie; u heeft een bedrijfsmatige achtergrond in het regionale bedrijfsleven, bijvoorbeeld in een dienstverlenende organisatie, en u heeft daar een actief netwerk in. Wellicht heeft u een bedrijfseconomische achtergrond.

Men streeft naar een evenredige samenstelling van mannen en vrouwen in de raad van toezicht.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug