O1100006 - Unitmanager Arbeidsmarkt & Kwalificatie / lid MT - Aequor (afgerond)

Locatie

Ede (GLD)

Inleiding

Aequor is landelijk gezien hét kenniscentrum voor de groene sector, oftewel het werkveld voedsel, natuur en leefomgeving. De belangrijkste missie van Aequor is de toekomstgerichte ontwikkeling van mensen en organisaties in de groene sector te ondersteunen, en daarmee hun slagkracht te vergroten. En wel via het optimaal afstemmen van de mogelijkheden van het middelbaar beroepsonderwijs op de wensen van het bedrijfsleven in de sector.

Aan de organisatie zijn circa 120 medewerkers verbonden, met name kenniswerkers (arbeids-marktspecialisten en onderwijskundigen) en bedrijfsadviseurs (60).

Zie verder ook www.aequor.nl

Bestuur, directie en management

Aequor heeft een zogenaamd tripartite bestuur met werkgevers, werknemers en onderwijs. De samenwerking tussen het (dagelijks) bestuur en de directie is constructief te noemen, zo ook de samenwerking tussen (dagelijks) bestuur, directie en de OR.

Als uitvloeisel van het verandertraject kent Aequor straks een eenhoofdige directie en vier managers, te weten een manager Arbeidsmarkt & Kwalificatie (A&K), twee managers Erkennen & Praktijkleren (E&K) en een manager Bedrijfsvoering.

De span of control bedraagt circa 25 medewerkers. Twee managers zijn inmiddels vanuit de eigen organisatie benoemd.

Functieomschrijving

. Als ondernemende manager draagt u bij aan strategische stappen voorwaarts, gericht op de verdere versteviging van de marktpositie van Aequor. Een organisatie die verbeteringsslagen doormaakt op het gebied van klantfocus, cultuur, structuur, processen en management.

. Als manager heeft u beproefde (verander)managementervaring opgedaan in complexe situaties en bent u gewend om intern bedrijfskundige parameters in acht te nemen.

. U bent extern gericht op samenwerking met diverse stakeholders, maar ook op kansen in de markt.

. U investeert als manager in de competenties van de medewerkers. U weet attitudeslagen te maken richting verdere klantgerichtheid, transparantie, onderlinge samenwerking en realisatiekracht. Dit in aansluiting op de belangrijkste kernwaarde van Aequor: constructiviteit.

" Eén en ander doet een beroep op uw reflectiviteit, resultaatgerichtheid, enthousiasme, durf, verandervermogen en (organisatie)sensitiviteit bij uw functioneren binnen de organisatie en daarbuiten; naast uw vermogen tot persoonsgericht leiderschap, waarin u mensen verbindt, richt en meekrijgt.

Kern van de nieuwe organisatiestructuur is een vereenvoudigd organisatiemodel, dat per 1 april j.l. operationeel is geworden. Daarin wordt uitgegaan van de twee primaire processen van de organisatie, te weten Arbeidsmarkt en Kwalificatie, en Erkennen en Praktijkleren. Men is op zoek naar een nieuw MT-lid, tevens integraal manager voor de kernactiviteit Arbeidsmarkt & Kwalificatie.

Profiel

. Academisch werk- en denkniveau;

. Organisatie-, bedrijfskundig en veranderkundig inzicht;

. Beproefde ervaring in managementposities binnen professionele organisaties die slagen hebben gemaakt richting klantfocus, met consequenties voor interne veranderingsprocessen en cultuuromslagen;

. Ervaring in de kennisintensieve (semi) publieke dienstverlening en/of de commerciële zakelijke dienstverlening;

. Affectie met (beroeps)opleiden in de praktijk;

" Competenties: communicatie - motivatie - management en leidinggeven - sensitiviteit - ondernemen - analyse en besluitvorming.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug