O1100010 - Manager Zorg & Dienstverlening - Stichting Sint Jacob Locatie Jacob Kliniek (afgerond)

Locatie

Haarlem

Inleiding

Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen in en rond Zuid-Kennemerland. De diverse locaties bieden op dit moment ruim 1.300 cliënten een woonplek. Zij ontvangen hulp en service van evenzoveel medewerkers.

Aan de nieuwe koers van Sint Jacob ligt de volgende visie ten grondslag:

In 2015 kiezen klanten voor Sint Jacob vanwege de sterrenkwaliteit die zij zien en horen.

Wij adviseren onze ouders Sint Jacob omdat wij er trots op zijn.

Om deze nieuwe koers te realiseren worden huisvesting, omgang met cliënten en werkprocessen onder de loep genomen. Want deze nieuwe benadering heeft consequenties voor de hele organisatie: wonen, zorg én werken.

Bestuur en management

De nieuwe organisatie kent een platte structuur met onder de Raad van Bestuur slechts twee managementlagen: een directieteam en managers Zorg & Dienstverlening.

Managers Zorg & Dienstverlening (MZD)

Sint Jacob bouwt haar organisatie rondom de klantdoelgroepen, met als vertrekpunt de cliënt. Dit gaat leiden tot de organisatie van het primaire proces in kleine zorgteams en klantgroepen met gemiddeld ca. 40 fte. Deze kleinschalige teams gaan aangestuurd worden door managers Zorg & Dienstverlening.

Directieteam

Het directieteam gaat bestaan uit een directeur Zorg, een directeur Bedrijfsvoering, een directeur Revalidatie en Behandeldienst en een directeur HR.

Het directieteam heeft een sterk strategisch niveau en is tevens uitstekend in staat om de uitgestippelde koers te operationaliseren. Zij ondersteunt de Raad van Bestuur door het dagelijks leidinggeven aan Stichting Sint Jacob.

Voor meer informatie zie www.sintjacob.nl.

Functieomschrijving

- De manager Zorg & Dienstverlening wordt integraal verantwoordelijk voor het aansturen van een locatie. Afhankelijk van de grootte van de locatie worden dat er één of twee managers.

- De manager Zorg & Dienstverlening is verantwoordelijk voor de begroting van productie en formatie en is budgetverantwoordelijk voor de locatie en stuurt ca. 40 fte direct zorgpersoneel aan. De budgetverantwoordelijkheid richt zich voornamelijk op de dagelijkse huishouding en administratieve ondersteuning.

- De manager rapporteert aan directeur Zorg of directeur Revalidatie & Behandeldienst.

- De manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg/dienstverlening en voor de operationalisering van het beleid vanuit de strategische koers op de locatie;

- De manager is zowel als intern als extern nauw betrokken met het onderhouden van contacten.

De managementstijl van de MZD is faciliterend. De medewerkers komen in een nieuwe rol terecht waarbij zij meer autonoom gaan werken, hierin zullen zij worden gecoached. De rol van de MZD is de medewerkers mee te nemen in de nieuwe ontwikkeling. Een aantal MZD gaat ook de voorbereiding van de nieuwbouw begeleiden. De MZD komt niet in een gespreid bed en zal zich thuis moeten voelen in een ontwikkelende en lerende organisatie. De MZD bevindt zich regelmatig tussen de medewerkers op de locatie. Je aandacht is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van Zorg en Dienstverlening en het coachen van je medewerkers. Tevens ben je als MZD aanspreekpunt voor cliënten en familie.

Profiel

- HBO werk en denkniveau; HBO V, ergotherapie, fysiotherapie, verpleegkunde, met affiniteit voor bedrijfsvoering.

- Operationeel vernieuwend;

- Coachend én stevig;

- Veel oog voor kwaliteitsverbetering van werkprocessen;

- Ambitie om een sfeervolle locatie neer te zetten;

- Leidinggevende ervaring in de zorg is een pre;

De ideale kandidaat overtuigt op basis van enthousiasme en persoonlijkheid en is een natuurlijke gesprekspartner voor medewerkers, cliënten en familie. Heeft een natuurlijke manier van leidinggeven en schuwt de financiële en bedrijfsvoeringaspecten niet. Kennis van processen in de zorg is belangrijk. Kan strategisch beleid naar de operatie vertalen. Is in staat een draagvlak te creëren voor het proces van organisatieverandering en ontwikkeling. Denkt in oplossingen. Verandert met, en niet over mensen heen, en maakt weerstand werkbaar. Ontwikkelt praktische tools en verankert deze in de praktijk. Waar nodig springt de MZD bij op de werkvloer. Relativeert en heeft humor.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug