O1100033 - Manager Bedrijfsvoering - Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (afgerond)

Locatie

Zoetermeer

Inleiding

De Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW) is een zelfstandige organisatie in opbouw, ontstaan na de overname van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD ZHW en een aantal thuiszorgorganisaties in de regio. De organisatie voert de jeugdgezondheidszorgtaken uit in opdracht van de acht gemeenten in ZHW. De stichting heeft de maatschappelijke opdracht om door samenwerking in de keten te bereiken dat kinderen van -9 maanden tot 23 jaar vanuit hun kracht veilig en gezond kunnen opgroeien.

Vanuit het wettelijke basistakenpakket gaat het daarbij om monitoring en signalering; inschatting van de zorgbehoefte; screeningen en vaccinaties; voorlichting, advies instructie; en begeleiding en beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen.

Daarbij verschuift de focus - ook landelijk gezien - van het volgen van de lichamelijke naar de psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen.

De organisatie kent een platte structuur met een 'bestuur op afstand', een algemeen directeur en een MT, dat bestaat uit twee regiomanagers, een hoofd Expertisecentrum en een manager bedrijfsvoering. Twee managers zijn inmiddels vanuit de eigen organisatie benoemd; onder andere de positie van manager bedrijfsvoering is nog vacant.

Functieomschrijving

Voor de positie van manager bedrijfsvoering zoekt men een ervaren manager die wil en kan bijdragen aan de transitie van JGZ ZHW. Die minimaal beschikt over een faciliterende managementstijl en in is voor het mogelijk maken van een innovatieve organisatie in een sterk bewegend krachtenveld.

In dit proces van niet alleen een structuur- maar juist ook een cultuurverandering is het van belang dat het leveren van kwaliteit hand in hand gaat met telkens het volle besef van kosten en baten.

De verantwoordelijkheid voor zowel de (zorg)inhoudelijke aspecten van het werk als de financiële consequenties van handelen ligt niet alleen op het niveau van management maar zal tot op het laagste niveau in de organisatie bewust gemaakt worden.

Medewerkers van de hele organisatie zullen via persoonlijke ontwikkeling én het aanreiken van heldere inzichten, overzicht en stuurinstrumenten geëquipeerd worden om met deze integrale verantwoordelijkheid om te kunnen gaan.

Profiel

De ideale kandidaat overtuigt op basis van persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van de directie en de collega MT-leden. Denkt out-of-the-box. Houdt de thema's op het gebied van bedrijfsvoering goed op de agenda. Kan leiding geven aan de verbetering van de logistiek van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Heeft bewezen ontwikkelkracht, entameert en creëert draagvlak voor de te doorlopen verander- en verbetertrajecten en houdt de regie. Is daarbij een inspirerende people- en verandermanager, zowel mens- als zakelijk gericht. Houdt zich aan de gemaakte afspraken. Is in staat om problemen en uitdagingen pro-actief te benaderen op grond van in- en doorzicht op hoofdlijnen in de organisatie. Denkt in oplossingen. Werkt met, en niet over mensen heen, en maakt weerstand werkbaar. Ontwikkelt samen met de medewerkers praktische tools en verankert deze in beleidslijnen. Prioriteert, structureert, delegeert en 'laat het werken'. Relativeert en heeft humor.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug