O1100038 - Programmamanager Watersysteem - Waterschap Vallei en Veluwe (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Inleiding

Per 1 januari 2012 zullen Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem personeel-organisatorisch fuseren. De bestuurlijke fusie zal plaatsvinden per 1 januari 2013. De fusie is nodig om in de toekomst goed en efficiënt te kunnen blijven werken als waterschap.

 

De organisatie gaat procesgericht werken. Het (eind)resultaat van het werk staat hierbij centraal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld doel of taak van een bepaalde afdeling. Er komt meer aandacht voor de samenhang van opeenvolgende stappen in de werkzaamheden die samen leiden naar een doel.

Het waterschap kent twee hoofdprocessen waarvoor twee programmamanagers verantwoordelijk zullen zijn, te weten:

1. Programmamanager Watersysteem: het beheren van watersystemen (voldoende en schoon water én veiligheid).

2. Programmamanager Waterketen: het beheren van waterzuiveringen (waterketen).

De hoofdprocessen worden onderverdeeld in deelprocessen. De deelprocessen worden ondergebracht in afdelingen elk aangestuurd door een

afdelingshoofd.

 

 

Functieomschrijving

U coördineert de samenhang van beleid en uitvoering over de grenzen van de afdelingen heen. U ontvangt opdrachten van de directie en zet deze uit bij de afdelingshoofden. Het afdelingshoofd ontvangt een (structureel) budget voor de afdeling; de programmamanager ontvangt projectgelden, te verdelen over de afdelingen.

 

Voor drie resultaatgebieden bent u verantwoordelijk:

1. Initieert het hoofdproces en stuurt dit aan (Plan-Do-Check-Act);

2. Levert een richtinggevende bijdrage aan waterschapsbrede visievorming en strategisch beleid wordt ontwikkeld, gerealiseerd en geëvalueerd;

3. Vertegenwoordigt de organisatie zodanig dat een relevant en bruikbaar netwerk is op-gebouwd en onderhouden.

 

Om dit alles te kunnen effectueren krijgt u de verantwoordelijkheid voor en het beheer over een eigen programmabegroting.

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug