O1100043 - Manager Zorg & Dienstverlening - Stichting Sint Jacob (afgerond)

Locatie

Haarlem

Inleiding

Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen in en rond Zuid-Kennemerland. De diverse locaties bieden op dit moment ruim 1.300 cliënten een woonplek. Zij ontvangen hulp en service van evenzoveel medewerkers.

Aan de nieuwe koers van Sint Jacob ligt de volgende visie ten grondslag: In 2015 kiezen klanten voor Sint Jacob vanwege de sterrenkwaliteit die zij zien en horen. Wij adviseren onze ouders Sint Jacob omdat wij er trots op zijn.

Om deze nieuwe koers te realiseren worden omgang met cliënten en werkprocessen onder de loep genomen. Want deze nieuwe benadering heeft consequenties voor de hele organisatie: wonen, zorg én werken.

De organisatie kent een platte structuur met onder de Raad van Bestuur slechts twee managementlagen: een directieteam en managers Zorg & Dienstverlening.

Managers Zorg & Dienstverlening:

Sint Jacob bouwt haar organisatie rondom de klantdoelgroepen, met als vertrekpunt de cliënt. De organisatie van het primaire proces is onderverdeeld in kleine zorgteams en klantgroepen met gemiddeld 40 tot 60 fte. Deze kleinschalige teams worden aangestuurd door managers Zorg & Dienstverlening.

Directieteam:

Het directieteam bestaat uit een directeur Zorg, een directeur Bedrijfsvoering, een directeur Revalidatie & Behandeldienst en een directeur HR.

Het directieteam heeft een sterk strategisch niveau en is tevens uitstekend in staat om de uitgestippelde koers te operationaliseren. Zij ondersteunt de Raad van Bestuur door het dagelijks leidinggeven aan de Stichting Sint Jacob.

Functieomschrijving

De manager Zorg & Dienstverlening is (afhankelijk van de grootte van de locatie, alleen of samen met een collega manager) integraal verantwoordelijk voor het aansturen van een locatie. De manager Zorg & Dienstverlening is een operationeel manager die verantwoordelijk is voor de dienstverlening op de locatie.

De manager Zorg & Dienstverlening is verantwoordelijk voor de begroting van productie en formatie; is budgetverantwoordelijk voor de locatie en stuurt direct 40 tot 60 fte zorgpersoneel aan. De budgetverantwoordelijkheid richt zich voornamelijk op de dagelijkse huishouding en administratieve ondersteuning.

De manager Zorg & Dienstverlening rapporteert aan directeur Zorg of directeur Revalidatie & Behandeldienst.

De belangrijkste taken van de functie manager Zorg & Dienstverlening zijn:

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug