O1200022 - Lid Raad van Toezicht - Stichting Kennisnet (afgerond)

Locatie

Zoetermeer

Inleiding

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. Kennisnet biedt scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke expertise en diensten aan bij het effectief inzetten van ICT. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen. Hierbij speelt Kennisnet flexibel in op de veranderingen die het onderwijs wenst.

Functieomschrijving

De samenstelling van de Raad vindt plaats op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van Kennisnet. Daarbij streeft de Raad naar een juiste mix van deskundigheden en diversiteit in de achtergrond van kandidaten.

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

In de statuten en het directiereglement van Stichting Kennisnet zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht expliciet beschreven. Evenals de besluiten van de bestuurder die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen. Voorts is het van belang dat het lid onafhankelijk is.

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een onafhankelijk voorzitter aan.

Profiel

Naast de voorzitter zijn er nog vier onafhankelijke leden. De profielen van deze leden vullen elkaar aan.

 

Er is nu sprake van een vacature voor iemand met bestuurlijke ervaring in het Hoger Onderwijs en kennis van ICT. Of een wetenschapper uit het domein van de onderwijswetenschappen. Hierbij is het van belang dat de kandidaat geen onderzoeksopdrachten voor Kennisnet uitvoert of een zakelijke relatie met de organisatie heeft.

 

Van u wordt verwacht dat u beschikt over:

 

Gelet op de samenstelling van de raad wordt in het bijzonder uitgekeken naar vrouwelijke kandidaten.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug