O1200023 - Dijkgraaf - Waterschap Vallei en Veluwe (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Inleiding

Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe gaan per 1 januari 2013 bestuurlijk fuseren. Op 1 januari 2012 werden de ambtelijke diensten van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe al samengevoegd tot één organisatie. Vanaf maart 2012 is deze organisatie gehuisvest in het verbouwde kantoorpand van Waterschap Veluwe in Apeldoorn, waar het nieuwe werken van toepassing is. De organisatorische integratie van de twee organisaties (totaal ca. 400 medewerkers) is uitstekend verlopen. Op 1 januari 2013 gaat het nieuwe waterschap met één bestuur van start onder de naam ‘Waterschap Vallei en Veluwe’. Door de fusie ontstaat in Midden-Nederland een waterschap van 250.000 ha, met ruim 250 kilometer dijken en meer dan 1 miljoen inwoners. Binnen het nieuwe waterschap liggen gemeenten als Apeldoorn, Amersfoort, Ede, Elburg, Harderwijk, Heerde, Rhenen en Wageningen. Waterschap Vallei en Veluwe is daarmee wat oppervlakte betreft het één na grootste waterschap van Nederland. Wat inwoners betreft behoort het waterschap tot de top vijf van Nederland.

Functieomschrijving

U geeft sturing aan de bestuurlijke ontwikkelingen. Van u wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de externe profilering en interne bestuurlijke samenhang van het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe. U vertegenwoordigt het waterschap in- en buiten rechte.

U geeft leiding aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en aan het college van Dijkgraaf en Heemraden (het Dagelijks Bestuur). U bewaakt in die positie de democratische besluitvorming, de samenhang en de kwaliteit van de besluitvorming en u draagt zorg voor de bestuurlijke informatievoorziening aan genoemde colleges.

 

De functie van dijkgraaf is ook een eigen – eenhoofdig – bestuursorgaan binnen het waterschapsbestuur. Dit komt vooral tot uiting in vergaande bevoegdheden bij dringend en dreigend gevaar. De dijkgraaf heeft in nauwe samenwerking met de directie een spilfunctie tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

U behartigt als eerste vertegenwoordiger van het waterschap de belangen van het waterschap. U onderhoudt goede relaties tussen het waterschap en zijn professionele omgeving en werkt aan de versterking van het imago, vergroting van het draagvlak en de maatschappelijke verankering van het waterschap. Omdat het waterschap tot één van de grotere waterschappen van Nederland zal behoren bent u in staat om het belang van het waterschap en/of het waterbeheer landelijk te behartigen.

Profiel

Voor meer informatie over het profiel verwijzen wij u naar de profielschets.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug