Terug

12-0016 - Directeur Stadsbeheer - Gemeente Dordrecht (afgerond)

Locatie

Dordrecht

Inleiding

Dordrecht, vitale stad, rijk aan historie, is een gemeente met ongeveer 120.000 inwoners, een stad om trots op te zijn. De gemeentelijke organisatie is innovatief en voortdurend in ontwikkeling. Onder het motto vertrouwen en verantwoordelijkheid wordt de dialoog gezocht met de stad en de medewerkers. Daarnaast speelt Dordrecht een belangrijke rol in de regio. Een groot aantal taken is in het regionale verband van de Drechtsteden georganiseerd.

Functieomschrijving

U geeft leiding aan de sector Stadsbeheer (ca. 120 medewerkers) en bent daarnaast verantwoordelijk voor een aantal nader te bepalen concernbrede thema's. U maakt deel uit van de Directieraad, waarbinnen collegiaal en periodiek roulerend leiding en richting wordt gegeven aan de gemeentelijke organisatie.

Profiel

Vanuit onze visie op leiderschap zoeken we naar een inspirerend leidinggevende die mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft; die ruimte biedt voor initiatieven en voor wie samenwerken een eerste natuur is. U bent gezaghebbend gesprekspartner op inhoud en u denkt en handelt voortdurend vanuit het overkoepelende belang van stad / regio, bestuur en organisatie.

Er ligt de komende jaren een forse opgave voor de sector: verdere flexibilisering, bezuinigingen en innovatie. Dat vraagt om daadkrachtig en strategisch, maar vooral ook tactisch opereren in een sector die al enige jaren in beweging is.

We zoeken iemand die uiteraard kennis, maar vooral veel affiniteit heeft met het brede werkterrein van stadsbeheer, met tevredenheid van burgers en de schoonheid van een stad op orde. Ruime ervaring in een relevante eindverantwoordelijke functie is vereist, evenals het soepel kunnen bewegen binnen de politiek-bestuurlijke context.

Meer

Heeft u interesse dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief met CV vóór 15 oktober a.s. Deze kunt u hier indienen.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug