Terug

12-0023 - Bestuurslid - Stichting Novum (afgerond)

Locatie

Huizen

Inleiding

Stichting Novum is een vermogensstichting die tot doel heeft het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van (meervoudig gehandicapte) slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten. In 2010 heeft Stichting Novum aan meer dan 20 projecten in binnen- en buitenland een financiële bijdrage ver-strekt. Het bestuur bestaat uit 5 leden en wordt ambtelijk, secretarieel en administratief ondersteund door een bestuurssecretariaat.

Tot de belangrijkste taken van Stichting Novum behoren het beheer van haar vermogen en vastgoed en het beoordelen en evalueren van projectaanvragen.

Tussen Stichting Novum en Koninklijke Visio bestaat een samenwerkingverband, gebaseerd op niet alleen hun historische banden maar ook en vooral op de complemen-tariteit van hun expertise en rol. Op www.stichtingnovum.org vindt u meer informatie over Stichting Novum.

Meer informatie over Koninklijke Visio is te vinden op www.visio.org.

Profiel

Als lid van het bestuur van Novum wordt van u verwacht dat u:

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Meer

Diemen & Van Gestel ondersteunt Stichting Novum in de procedure.

Voordracht van kandidaten staat gepland voor december 2012.

Ofschoon Stichting Novum haar eigen bestuursleden benoemt, is Koninklijke Visio nauw betrokken bij de werving- en selectieprocedure en zullen uw gegevens ook aan de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio ter beschikking worden gesteld. Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Uw CV vergezeld van een motivatiebrief ontvangen wij graag vóór 15 november.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug