Terug

15-0114 - Lid Raad van Commissarissen - Coöperatie Univé Noord-Nederland (afgerond)

Locatie

Assen

Inleiding

De in 2014 opgerichte coöperatie Univé Noord-Nederland is een verzekeringsbedrijf met als kernactiviteit brandverzekeringen. Met name gericht op de eenvoudige risico’s in de particuliere-, de klein zakelijke- en de agrarische markt in het noorden van het land.

Deze verzekeringsactiviteiten zijn ondergebracht in een Brand NV. Daarnaast is de organisatie volmacht en intermediair bedrijf in de verzekeringsmarkt. Die laatste activiteiten zijn ondergebracht in aparte BV’s.

In termen van verslaggevingsrichtlijnen is de onderneming als middelgroot aan te merken. In termen van verzekeraarsactiviteiten als klein (beperkte focus).

Door activiteiten op één onderdeel (brandverzekeringen) is de complexiteit van de onderneming als relatief laag te kenschetsen. De coöperatie heeft een eenvoudige juridische structuur met eenduidige zeggenschapsverhoudingen.

De organisatie is autonoom, maar tegelijkertijd onlosmakelijk (merknaam!) onderdeel van de Univé formule. Dat betekent dat, bijvoorbeeld in het kader van Solvency ll, een beroep wordt gedaan op de centrale Univé organisatie ten aanzien van sleutelposities op het gebied van auditing en actuarieel. ICT is tevens aan de centrale organisatie uitbesteed. De centrale organisatie houdt toezicht op de financiële stand van zaken (SKV, kwartaalrapportage) en rapporteert daarover, indien daar aanleiding toe is, aan DNB. Het risicoprofiel kan “gemiddeld” worden genoemd.

Functieomschrijving

U bent verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

Profiel

Kennis- en ervaring (competenties uit de DNB geschiktheidsmatrix op niveau H):

Andere algemene competenties

Meer

Univé Noord-Nederland laat zich bij de werving ondersteunen door bureau Diemen & Van Gestel. Het bureau verricht de werving en draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van Univé Noord-Nederland.

De procedure kent een aantal stappen waaronder een het inwinnen van referenties.

De eindkandidaat ondergaat een geschiktheidstoets door DNB.

Uw CV en motivatiebrief kunt u vóór 16 maart 2015 toezenden aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. Drs. Monique Brummans, directeur.

Voor nadere informatie kunt u bij haar terecht: 0346-354354.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug