Terug

15-0150 - Adviseur Impact Investment - Start Foundation (afgerond)

Locatie

Eindhoven

Algemene informatie

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is, aan het werk wil helpen en laten houden. Het doel van Start Foundation is een zogeheten ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met duurzaam betaald werk voor iedereen die kan en wil werken. 

 

Vanuit haar unieke onafhankelijke positie en bevlogenheid stimuleert Start Foundation actief verbeteringen en zoekt men naar hefbomen die echte innovatie tot stand brengen. Er is geen vaste aanpak maar maatwerk. Start Foundation is wegbereider, makelaar, verbinder en desnoods een ‘rebel voice’, daarbij aansluitend op en steeds gebruikmakend van het politieke en maatschappelijke krachtenveld en recente ontwikkelingen. Met haar investeringen – geld, kennis en de inzet van haar netwerk – wil Start Foundation zo veel mogelijk impact bereiken. 

De investeringen richten zich op projecten, sociale ondernemingen en MKB-bedrijven die aansluiten bij de missie. Daarnaast initieert en ontwikkelt Start Foundation ook eigen activiteiten en innovatieve aanpakken gericht op duurzame verbetering van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen. Het bronkapitaal van waaruit Start Foundation deze investeringen financiert, is opgebracht uit de verkoop van Start Uitzendbureau in 2002.

Impact Investment (Mission Related Investment)

Mission Related Investment is een nieuwe activiteit van Start Foundation. In plaats van het vermogen van de stichting op de bank te zetten en alleen de rente te gebruiken, wil Start Foundation ook het vermogen ‘aan het werk zetten’. Dat dient sociale en financiële waarde op te leveren. Bedrijven die in de praktijk laten zien dat ze mensen kansen bieden ongeacht hun afkomst, leeftijd, handicap, opleidingsniveau enzovoorts, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Belangrijk selectiecriterium is het raakvlak met de missie: mensen aan het werk hebben c.q. aanstellen voor wie een baan niet altijd vanzelfsprekend is. Daarnaast gelden bij de selectie de gebruikelijke economische criteria.

De functie

Als adviseur kunt u met een bescheiden investering al een grote impact maken. U heeft een goed oog voor zowel het financieel rendement als het sociaal rendement van de investering. Dit vereist het combineren van de harde kant en de zachte kant in uw afwegingen. U raadpleegt zo goed mogelijk uw deskundige en betrokken collega’s en maakt gebruik van hun ervaring en inzichten.

U wordt tevens van tijd tot tijd bijgestaan door de MRI-Raad die wijsheid van buitenaf kan inbrengen.

Uw werk is zowel vraag- als aanbodgestuurd: niet alleen komen er aanvragen van partijen binnen maar tevens is het aan u om tot nieuwe (verrassende) ideeën en combinaties te komen (maak-strategie) waarmee de MRI-doelen kunnen worden behaald.

Aspecten binnen de functie zijn ondermeer:

Functie-eisen

Competenties

Arbeidsvoorwaarden

Start Foundation hanteert de CAO Welzijn.

Inschaling afhankelijk van zwaarte en ervaring maximaal € 80.000 bij een fulltime dienstverband (36-urige werkweek) inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Procedure

De werving en voorselectie van kandidaten is in handen van Diemen & Van Gestel.

 

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief kunt u vóór 23 november 2015 toezenden aan: Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, Directeur.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug