Terug

16-0192 - Manager Klant & Markt (V/M) - Kennemer Wonen (afgerond)

Locatie

Alkmaar

Kennemer Wonen

Kennemer Wonen is een sociale huisvester in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo. Kennemer Wonen staat voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in prettige wijken en bouwt en verhuurt betaalbare en goede woningen. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat haar klanten ook graag in een prettige wijk wonen. Om dat te realiseren werkt Kennemer Wonen samen met de wijkbewoners, de gemeente, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen.

De kernactiviteiten van Kennemer Wonen zijn het beheren, verhuren, bouwen en verkopen van woningen en de activiteiten die hier direct uit voortkomen. Andere activiteiten richten zich op behouden of verbeteren van de waarde van het bezit, zoals bij leefbaarheid en duurzaamheid. Kennemer Wonen heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzaamheid: of het nu gaat om gedrag, de woningen of de bedrijfsvoering. Kennemer Wonen, gevestigd in Alkmaar, heeft ruim 10.000 huurwoningen. Bij de organisatie werken ongeveer 70 mensen.

Interne organisatie

In 2014/2015 is een organisatieontwikkelingstraject in gang gezet. Doel hiervan was verhoging van de efficiëntie en klantgerichtheid van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe omvang en structuur die bijdraagt aan een meer procesgerichte organisatie. Daarnaast wordt er, met externe begeleiding, gewerkt aan de mensontwikkeling en de werkcultuur, in het bijzonder de zelfwerkzaamheid en het elkaar aanspreken. Hierin zijn goede stappen gezet. Het blijft echter aandacht vragen en wordt derhalve de komende tijd gecontinueerd, met als doel dit te borgen binnen de organisatie.

De organisatie is ingedeeld in 3 clusters: Klant & Markt, Vastgoed en Bedrijfsvoering. De managers van deze clusters vormen, tezamen met de Businesscontroller en onder voorzitterschap van de Directeur-Bestuurder, het managementteam van Kennemer Wonen.

Bij het cluster Klant & Markt werken ca. 30 medewerkers vanuit 3 teams: Sociaal Beheer, Verhuur & Verkoop en Klant Informatie Centrum (KIC). Deze teams worden aangestuurd door 3 teammanagers.

De Manager Klant & Markt

U geeft direct leiding aan de drie teammanagers , de beleidsmedewerker en, indirect, aan de overige medewerkers van het cluster. U bent eindverantwoordelijk voor de operationele en financiële resultaten van het cluster en draagt zorg voor de primaire processen en het opstellen van beleidskaders. Een efficiënte en effectieve uitvoering van het clusterbeleid, conform plannen en doelstellingen, behoort tevens tot uw verantwoordelijkheid. Vanuit de MT-functie levert u een bijdrage aan de overige resultaatgebieden van de organisatie en de ontwikkeling van het ondernemingsbeleid van Kennemer Wonen.

Samengevat zijn uw resultaatgebieden en taken: ondernemingsbeleid; beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering; management; bedrijfsvoering van het eigen cluster en organisatie.

Opdracht

Het cluster Klant & Markt is volop in beweging: processen veranderen, er vindt doordigitalisering plaats met behulp van een nieuw primair systeem en ten gevolge hiervan worden functies opnieuw bekeken. Tevens wordt er continu gewerkt aan de versteviging van het team, met name op het gebied van taak- en teamvolwassenheid en het elkaar aanspreken. Binnen het cluster functioneren enkele medewerkers, naast hun dagelijkse werkzaamheden, als teamcoach om dit proces te faciliteren.

U zorgt ervoor dat de ingezette verandering succesvol wordt doorgetrokken naar de toekomst.

De klant en de markt geven u en uw mensen voortdurend prikkels voor doorontwikkeling.

Wie bent u

Profieleisen

Arbeidsvoorwaarden 

Het maximum bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, ca. € 90.000, afhankelijk van de ervaring en zwaarte van de kandidaat (niveau N / CAO Woondiensten).

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week (minimaal 4 dagen).

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 9 januari toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

 

Soesterberg, december 2016

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug