Terug

18-0252 - Twee leden Raad van Toezicht - Stimenz (afgerond)

ondernemend - innovatief - maatschappelijk sensitief - onafhankelijk

Locatie

Apeldoorn

 

De organisatie

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. In Apeldoorn omvat haar opdracht breed sociaal werk en op de Veluwe biedt Stimenz maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening.

Stimenz levert diensten en expertise ter ondersteuning van mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid en werkt hierbij nauw samen met vrijwilligers en bouwt actief mee aan sociale verbinding in wijken, dorpen en buurten onder het motto Sociaal werkt! Stimenz is gericht op ontmoeting en participatie: een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is.  Stimenz werkt samen met vrijwilligers. Zij zetten zich in bij buurtcentra, tijdens evenementen en activiteiten op straat of bij mensen thuis. Vrijwilligers zijn actief op allerlei gebieden, bijvoorbeeld als opvoedondersteuner, taalmaatje, jongerencoach of voorlichter.

Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Putten, Apeldoorn, Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten. Bij Stimenz werken zo’n 180 medewerkers en 900 vrijwilligers. De omzet bedraagt ca. € 11 miljoen.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stimenz voelt zich sterk verbonden met de kernwaarden van de organisatie en de gekozen strategie. Dat past bij de keuze die de Raad van Toezicht maakt om zich verder te ontwikkelen als een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht, die zich vooral richt op de op de toegevoegde waarde van Stimenz in het huidige krachtenveld van maatschappelijke ontwikkelingen.

Stimenz heeft zich aangesloten bij de Governance Code Sociaal Werk.

Als gevolg van het verstrijken van zittingstermijn van een lid en het afscheid van een ander lid, is de Raad van Toezicht op zoek naar  twee nieuwe toezichthouders.

Gelet op de impact die deze vernieuwing van het team voor de Raad van Toezicht heeft, is voorafgaand aan de werving van deze leden een teamprofiel opgesteld. Daarin zijn, aan de hand van assessments, de kerncompetenties, de aandachts- en ontwikkelpunten van het team benoemd. Tijdens de zelfevaluatie van het Raad van Toezicht is dit teamprofiel uitvoerig besproken en is ook de onderlinge samenwerking en de relatie met de bestuurder intensief met elkaar gedeeld.

Mede op basis van de zelfevaluatie en het teamprofiel is het profiel van de nieuw aan te trekken toezichthouders opgesteld. Eerst worden de kwaliteiten en persoonskenmerken beschreven die voor alle toezichthouders bij Stimenz gelden, daarna volgt aanvullend de specifiekere beschrijving van de nieuwe toezichthouders.

 

Algemeen Profiel Toezichthouder Stimenz

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

De specifieke profielen van de nieuwe toezichthouders zien er als volgt uit:

 

1.  Toezichthouder die gericht is op ondernemerschap en innovatie vanuit een sterke maatschappelijke
     sensitiviteit en verantwoordelijkheid

2.  Toezichthouder die vanuit onafhankelijke oordeelsvorming scherpte brengt in het gesprek over financiën en
     bedrijfsvoering

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een biculturele achtergrond, die woonachtig en/of actief zijn in het werkgebied van Stimenz (Apeldoorn, Noord-Oost Veluwe, regio Arnhem).

 

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die onder de normering blijft van het vergoedingsmaximum volgens de Wet Normering Topinkomens. Voor de leden van de Raad van Toezicht van Stimenz bedraagt het jaarhonorarium € 4.000 exclusief BTW.

 

Procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Stimenz laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 4 juni 2018 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.    

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug