Terug

18-0313 - Concerncontroller Woningcorporatie Woonwaard (afgerond)

'het interne geweten van Woonwaard'

Locatie

Alkmaar

 PROFIELSCHETS CONCERNCONTROLLER woningcorporatie WOONWAARD

 

Woonwaard verhuurt zo’n 14.500 woningen in de regio Alkmaar. We doen dit klantgericht en kostenbewust, met de bedoeling onze huurders een betaalbare woning te bieden die hun thuis kan zijn. Om deze ambitie te realiseren zijn financiële soliditeit en transparante verantwoording aan onze omgeving van groot belang.

 

Ben jij op zoek naar een strategische control positie als Concerncontroller, waarin jij je kan richten op het verbeteren van onze bedrijfsvoering en prestaties?

 

Jouw rol

Als concerncontroller bewaak je dat onze organisatie optimaal in control is en efficiënt en effectief resultaten behaalt. Je toetst plannen en besluiten aan beleidskaders, governance, integriteit en wet- en regelgeving.  Je ziet toe dat verantwoordingen volledig, juist en transparant zijn en signaleert risico’s. Je adviseert het bestuur. Je bekleedt een onafhankelijke positie en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur en agendeert onderwerpen die van belang zijn. Centraal hierbij staat het bewaken en vergroten van het sturend vermogen van bestuur en management en advisering over verbetering van efficiency en effectiviteit. Je hebt een directe communicatie met de auditcommissie. Je deelt je bevindingen met de auditcommissie en de raad van commissarissen, vanuit je onafhankelijke positie, over de mate waarin Woonwaard in control is.

 

Wat ga je doen

Wat breng je mee

Je bent een stevige, onafhankelijke persoonlijkheid met een brede scope, die zich thuis voelt in de volkshuisvestingssector. Je staat boven de materie, ziet samenhang, en bent ook in staat om je snel in een dossier te verdiepen. Je weet discussies scherp te krijgen, je hebt visie en een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat om door de cijfers heen te kijken door een uitstekend analytisch vermogen en helicopterview. Je kunt mondeling helder en vlot communiceren en jouw schriftelijke rapportages zijn bondig en helder geformuleerd. Je zoekt actief de samenwerking in de organisatie en verbindt verschillende standpunten met het organisatiebelang. Daarbij heb je een duidelijke visie op de ontwikkelingen waar de organisatie de komende jaren mee te maken krijgt.

 

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een bedrijfseconomische opleiding (registeraccountant, controlling, bedrijfseconomie, bedrijfskunde). Je hebt ruime ervaring als (concern)controller, bij voorkeur in een bestuurlijke context. Ervaring binnen de corporatiesector is een pre. Je hebt relevante kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, interne beheersing, audits en planning en control. Je bent op de hoogte van de van kracht zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van financiële rapportages, vastgoedinvesteringen, vermogenspositie en de financiële gevolgen vanuit het volkshuisvestelijk belang.

 

Competenties

Wat wij bieden

Een uitdagende werkomgeving waarin jij samen met betrokken collega’s werkt aan onze maatschappelijke vastgoedopgaven. Je krijgt volop ruimte om jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. Het betreft een functie voor 32-36 uur. De werkomgeving is modern met flexplekken, je krijgt een smartphone en een Surface. We bieden regelmogelijkheden voor een goede werk en privébalans, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels thuis te werken.

 

Solliciteren

Meen je aan bovenstaand profiel te voldoen en heb je belangstelling voor deze baan, stuur je sollicitatiebrief, vergezeld door een motivatiebrief, dan per mail voor 14 januari aanstaande aan Diemen & Van Gestel (via https://www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ of info@diemenenvangestel.nl  ) t.a.v. de heer drs. W. de Kroon, directeur.

Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. J. van den Berg MBA, Raad van Bestuur Woonwaard ( 072 5276601 )of de heer De Kroon ( 0346 354354 ).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug