Terug

19-0340 - Manager Vastgoed - Woningstichting Barneveld (afgerond)

modern manager - strategisch – verbinder – proces- en zaakgericht

Locatie

Barneveld

PROFIELSCHETS

 

Manager Vastgoed  Woningstichting Barneveld

 modern manager - strategisch – verbinder – proces- en zaakgericht

 

Woningstichting Barneveld profileert zich als een nuchtere en klantgerichte corporatie (4250 vhe) met passie voor Barneveld en hart voor de regio. Dagelijks zetten 50 professionals zich in om invulling te geven aan haar missie dat ieder mens behoefte heeft aan een veilige basis om in te wonen en een vertrouwde omgeving om in te leven. Hierbij hanteert de organisatie de speerpunten betaalbaar wonen, voldoende geschikte woningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig wonen met elkaar. Uiteraard kan zij dat niet alleen maar doet dat samen met de huurders en maatschappelijke partners. Woningstichting Barneveld gaat met haar tijd mee en is de dienstverlening aan het moderniseren; digitaal waar het kan, en met persoonlijk contact met de huurder waar gewenst en/of nodig. Daarnaast heeft de corporatie de komende periode van 5 jaar een  bouwopgave van 700 woningen. Om alles nog beter voor elkaar te krijgen zal de organisatie nog een aantal stappen moeten zetten. Zowel in- als extern.

 

Transitie

De afgelopen periode en de komende tijd is Woningstichting Barneveld in transitie naar een organisatie waarbij eigenaarschap, ondernemerschap, omgevingssensitiviteit, inlevingsvermogen, kwaliteit van dienstverlening, digitalisering en digitale vaardigheid, datakwaliteit, verbinding, duurzaamheid, toekomstgerichtheid en scenario-denken belangrijke punten van verdere ontwikkeling zijn. Deze ontwikkelpunten staan centraal in het kijken naar management en medewerkers. De organisatiecultuur die hierbij past kenmerkt zich door onder andere: je uitspreken, feedback geven en ontvangen, proces- en zaakgericht werken, projectmatig werken, maak het simpel, goed luisteren naar elkaar, humor en gevoel van veiligheid.

De afdeling Vastgoed heeft, tegen de achtergrond van deze transitie, haar eigen uitdagingen en ontwikkelpunten.  Voor Vastgoed is het van belang om zich te verbeteren op de volgende terreinen:

Manager Vastgoed

Tegen het licht van de transitie waarin de organisatie zich bevindt wordt van je verwacht dat je een dergelijke ontwikkeling hebt doorgemaakt en (mede) hebt aangestuurd. Voor jou voelt dit vertrouwd en als van nature. Je geeft leiding aan de afdeling Vastgoed waarbinnen 20 mensen werken, verdeeld over 3 teams: het team Bedrijfsbureau (vastgoedbeheer), Projecten (nieuwbouw en renovatie) en Vastgoedonderhoud (interne aannemerij). De teams Bedrijfsbureau en Vastgoedonderhoud hebben teamleiding. De projectmanager heeft binnen het team Projecten coördinerende taken. Voor hen ben je een sparringpartner en coach en stimuleer en inspireer je hen in de beweging voorwaarts. Je bent helder in jouw uiteenzetting en neemt medewerkers mee in processen en stappen. Je weet verschillende gezichtspunten en argumenten tot één verhaal te smeden. Denken en doen weet je in balans te brengen. Je brengt de afdeling tot het werken vanuit bedrijfsbreed financieel kader en rendementssturing. Met een goed besef van wet- en regelgeving, een duidelijke vastgoedstrategie, investeringskader en risicomanagement en vanuit doordacht portfolio- en asset management.

Daarnaast ben je een proactief MT-lid, dat actief meedenkt en meebeslist over de toekomst van Woningstichting Barneveld. Samen met de directeur-bestuurder, de afdelingsmanagers en de intern controller sta je voor de ontwikkelingen die bedrijfsbreed nodig zijn en trek je elkaar mee in die beweging. Je bent een stevige en enthousiasmerende persoon.

 

Kennis en ervaring

Van de Manager Vastgoed wordt de volgende kennis en ervaring verwacht:

 

Arbeidsvoorwaarden

Maximum bruto jaarsalaris € 84.000, inclusief vakantietoeslag; 36-urige werkweek (schaal M CAO Woondiensten). Standplaats Barneveld.

 

Procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 

Solliciteren

Woningstichting Barneveld laat zich in deze procedure ondersteunen door bureau Diemen & Van Gestel.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 15 mei via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug