Terug

19-0363 - Chief Enterprise Architect - Gemeente Den Haag (afgerond)

Een verbinder – teamplayer – inspirator op strategisch niveau die wil bijdragen aan de digitale transformatie van Den Haag

Locatie

Den Haag

CHIEF ENTERPRISE ARCHITECT (V/M)

Gemeente Den Haag – Bestuursdienst – Directie Informatie en ICT/CIO

 

Een verbinder – teamplayer – inspirator op strategisch niveau die wil bijdragen aan de digitale transformatie van Den Haag

 

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. De gemeente Den Haag heeft de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van meer dan 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk, voor iedereen.

 

De organisatie Gemeente Den Haag

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Binnen de gemeentelijke organisatie werken 10 diensten, ieder met een eigen beleidsterrein.

Bij de gemeente zijn ruim 400 IT’ers werkzaam verdeeld over drie diensten: het CIO-office (ca 25 FTE) van de Bestuursdienst, het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Informatievoorziening (BEC-I) (circa 300 Fte) en het Intern Dienstencentrum Automatisering (IDC-A) (circa 100 Fte).

 

Ambities en uitdagingen op het gebied van digitalisering

Den Haag staat voor flinke opgaven. De belangrijkste opgaven staan beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities'. Tegelijkertijd zitten we midden in een digitale transformatie, waarbij nieuwe technologieën en het gebruik van data in een snel tempo grote veranderingen teweegbrengen in de stad Den Haag en de gemeentelijke organisatie.

Het gebruik van apps, chatbots en algoritmes, die geautomatiseerd beslissingen nemen, is geen verre toekomst meer. In de stad voeren ketenpartners veel van de gemeentelijke taken uit waarvoor tijdige, accurate en veilige data- uitwisseling nodig is. Het gemeentelijke beleid wordt steeds vaker en opnieuw aangepast door nieuwe inzichten, die tot stand komen door (big) data-analyses. In de stad ontstaan netwerken van sensoren die data generen: het vraagstuk van wie deze data is, ligt nog open. De overheid blijft op zoek naar toekomstbestendige oplossingen voor de basisregistraties en de uitvoering van de Omgevingswet. Verder werkt de gemeente Den Haag aan haar profiel als de stad van vrede, recht e?n veiligheid: cyber security en gegevensbescherming staan hoog op de agenda. Bij al deze ontwikkelingen is e?e?n rode draad duidelijk zichtbaar: digitalisering en data worden he?t middel om de dienstverlening aan burgers en bedrijven naar een hoger niveau te tillen en de maatschappelijke vraagstukken van de stad op te lossen.

Om deze ontwikkelingen en ambities kracht bij te zetten is de Gemeente Den Haag op zoek naar een Chief Enterprise Architect (CEA).

 

Directie Informatie en ICT/CIO

De Chief Enterprise Architect is onderdeel van de Bestuursdienst (BSD) bij de directie Informatie en ICT/CIO. Deze directie heeft ongeveer 25 medewerkers en is verantwoordelijk voor strategie en kaderstelling op de gehele informatievoorziening en ICT van de gemeente Den Haag, zoals de besturing van ICT (-projecten), strategisch leveranciersmanagement, informatiebeheer, datamanagement, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Het programmateam Digitale Innovatie (Smart Cities) heeft als doel om in samenwerking met de gemeentelijke diensten en partners in de stad en regio digitale innovatie toe te passen voor de stedelijke opgaven van Den Haag.

 

Deze directie staat onder leiding van de directeur Informatie en ICT/Chief Information Officer. De afdeling Informatie en ICT (CIO-Office) binnen de directie draagt zorg voor de regie op de gegevenshuishouding (de data) en de bijbehorende informatievoorziening (de applicaties) binnen de hele gemeente. Dat houdt in dat het CIO-Office, strategie, kaders en richtlijnen ontwikkelt om de gegevenshuishouding en informatievoorziening op orde te brengen, te structureren en te ontwikkelen. De afdeling houdt zich bezig met onder meer: IT-governance en control, enterprise portfolio management, IT-finance, strategisch leveranciersmanagement, enterprise architectuur, datamanagement, informatieveiligheid en gegevensbescherming.

 

De functie Chief Enterprise Architect

De Chief Enterprise Architect (CEA) rapporteert direct aan de CIO. De CEA heeft de taak om de opgaven waar de gemeente Den Haag voor staat in samenhang te vertalen naar de informatievoorziening, datahuishouding en IT-infrastructuur. De CEA geeft vorm aan de enterprise architectuur-functie en acteert daarin als rechterhand van de CIO, is gedelegeerd opdrachtgever namens de CIO, werkt nauw samen met de Chief Data Officer en stuurt daarnaast professionals (ondermeer architecten) functioneel aan. De CEA is een verbinder en inspirator die binnen en buiten de gemeente de digitalisering over het voetlicht brengt en verantwoordelijk is voor de gemeente brede strategie en kaderstelling op enterprise architectuur.

 

Er lopen diverse initiatieven en programma’s waar de CEA verantwoordelijkheid voor heeft dan wel een belangrijke rol bij speelt, voorbeelden hiervan zijn:

 

Persoonlijkheid

De CEA is een verbinder, teamplayer en inspirator die acteert met geduld en begrip en sensitiviteit voor stakeholders en met gevoel bij besluitvormingsprocessen en belangen. Iemand die weet hoe een grote organisatie in beweging is te zetten en weet hoe een strategie praktisch moet worden vertaald naar tactische en operationele activiteiten. Creëert daarbij draagvlak, is communicatief sterk en weet met politiek gevoelige situaties om te gaan. Gedijt goed in een dynamische omgeving met veel partijen. Begrijpt de gemeentelijke omgeving, vindt deze interessant en kan daarin effectief meebewegen. Iemand met ambitie, visie, creativiteit en kennis van zaken.

Iemand met oog voor kwaliteit, die goed is in planning en bewaking, gemakkelijk overzicht houdt en goed en snel kan schakelen met stakeholders. Heeft een uitstekend gevoel voor kansen, herkent urgentie en ernst van risico’s en maakt de juiste afweging. Is geduldig en heeft doorzettingsvermogen bij weerstand. Heeft een ambitieuze visie op het gebied van architectuur en kan zich positioneren als een autoriteit en visionair.

  

CEA: rollen en verantwoordelijkheden

Om waarde van enterprise architectuur zowel voor de stad Den Haag als voor de gemeentelijke organisatie te realiseren voert de Chief Enterprise Architect de volgende hoofdactiviteiten uit:

 

Functie specifieke eigenschappen en competenties

 

Opleiding en ervaring

Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht op directieniveau. Beschikt daarnaast over:

Trefwoorden: TOGAF, Archimate, architectuur, NORA, GEMMA, Enterprise architectuur, Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Digitale transformatie

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal 14 (maximaal € 6.574,- bruto per maand op basis van 36 uur per week); Een werkweek van 36 uur, deze is flexibel in te delen. Een vaste aanstelling*); Op maat gesneden ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden; Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, betaald ouderschapsverlof, een aantrekkelijke 60-plus regeling (vitaliteitspact) en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris.

*Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling). Bij normaal functioneren wordt dit (uiterlijk) na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Solliciteren

De Gemeente Den Haag laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u kunt u vóór 1 december. toezenden aan drs. ing. Paul Fouarge, Directeur, via www.diemenenvangestel.nl/vacatures. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

Beoogde indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug