Terug

19-0366 - Manager ICT - Stichting Pluryn (afgerond)

Een verbinder, motivator en bouwer met visie en passie voor de digitale transformatie in de zorg

Locatie

Nijmegen

Stichting Pluryn

Pluryn ondersteunt jeugdigen en volwassenen met een complexe zorgvraag, zoals een beperking, psychische problemen, ernstige gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Doel is dat zij zich kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Dat doet Pluryn via behandeling, begeleiding, wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd. Pluryn gaat hierbij altijd uit van de mogelijkheden en talenten van ieder mens en werkt samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, met overheden en met andere zorgorganisaties.

 

Pluryn beschikt hiertoe over bovenregionale of landelijke specialistische voorzieningen. De specialismen zijn uiteraard ook regionaal of lokaal beschikbaar. Pluryn levert specialistische zorg ambulant, poliklinisch, via dagbehandeling en in diverse verblijfsvormen. Kenmerkend voor Pluryn is dat ze niet in begrensde zorgdomeinen denken, maar zoekt naar integrale en de best passende antwoorden op zorgvragen van cliënten. Pluryn gaat uit van ‘de hele mens’ en van ontwikkelingsmogelijkheden op alle levensgebieden. Bij Pluryn vallen er geen mensen tussen wal en schip in zorg en dienstverlening. Als maatschappelijke teloorgang van mensen dreigt, wordt - samen met overheden en maatschappelijke partners - de zorg passend en waar nodig levensloopbestendig gemaakt.

 

Ambities en uitdagingen ogv ICT/digitalisering

De verdergaande digitalisering heeft de impact van ICT ook in de Pluryn-organisatie exponentieel vergroot. ICT is inmiddels een cruciale randvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te realiseren: de (24/7) performance van de systemen is essentieel voor de kwaliteit van de (zorg)processen. De focus op informatievoorziening neemt daarbij gestaag toe vanuit de groeiende interne en externe informatiebehoefte. 

De Raad van Bestuur en directie van Pluryn onderkennen de uitdagingen waarvoor zij zich op technologische vlak zien gesteld en zijn op zoek naar een Manager ICT met visie die invulling geeft aan de benodigde verandering binnen Pluryn en leiding geeft aan de afdeling  ICT.

 

Organisatie

Pluryn telt elf hoofdvestigingen. Van daaruit ondersteunde Pluryn in 2018 meer dan 7.000 jongeren en volwassenen met complexe problemen, met ruim 6.700 medewerkers. De organisatie ziet er als volgt uit:

 

Afdeling Bedrijfsvoering en de afdeling ICT

De missie van de afdeling Bedrijfsvoering is het deskundig ondersteunen van de professionals en het management, zodat zij optimaal in staat worden gesteld de strategie en cliëntbeloftes van Pluryn te realiseren. De afdeling ICT maakt onderdeel uit van Bedrijfsvoering en verleent ondersteuning voor alle locaties van Pluryn en Intermetzo.

 

De afdeling ICT bestaat uit diverse teams: Service (de Servicedesk ICT) & Beheer, Functioneel Beheer Informatievoorziening en Inkoop, met in totaal ca. 45 FTE (exclusief externen). Voor de teams Service & Beheer en Functioneel Beheer zijn coördinatoren aangesteld die aanspreekpunt zijn  voor de dagelijkse aansturing, zorgen voor de planning en werkverdeling en bijdragen aan de doorontwikkeling van het team.

 

De opdracht voor de afdeling ICT voor komende jaren betreft vooralsnog de volgende onderdelen:

  1. Het op orde krijgen van de technische infrastructuur. Dat gaat via het project De Digitale Werkplek. 
  2. Het integreren van de zorginhoudelijke en administratieve systemen.
  3. Het managen van een portfolio aan verander-, verbeter- en vernieuwingsprojecten.
  4. Het professionaliseren van ICT, in de zin van het door ontwikkelen richting informatiemanagement, het neerzetten van een strakke ICT dienstverlening en het opzetten en uitvoeren van een digitale transitie.

De Manager ICT: uitdagingen, rollen en verantwoordelijkheden

De Manager ICT is integraal verantwoordelijk voor de afdeling ICT en rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en werkt nauw samen met  de andere units binnen Bedrijfsvoering en met de unit Kwaliteit van Zorg & Innovatie.

De Manager ICT heeft de opdracht de ICT-functie binnen de organisatie verder door te ontwikkelen door gebruik te maken van de kansen die (nieuwe) technologie biedt, met op de korte termijn specifiek met het oog op (kosten)efficiency en beheersmatige kant van de ICT-bedrijfsvoering. Naast de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en innovatie inspireert, faciliteert en verbindt de Manager ICT de verschillende ICT-teams en (digitale) programma’s in de organisatie. Hiertoe werkt de Manager ICT nauw samen met de verantwoordelijken op de verschillende locaties en onderhoudt de Manager ICT in- en externe contacten op strategisch en tactisch niveau.

De Manager ICT is verantwoordelijk voor alle organisatieaspecten die de inzet van ICT inclusief Informatie-management voor Pluryn met zich meebrengt.

Momenteel lopen er meerdere grote ICT-programma’s  in de organisatie: 1 ECD, AFAS en Digitale Werkplek. De Manager ICT is hierbij verantwoordelijk voor het verbinden van deze grote ICT-programma’s, het bewaken van de overview en het scheppen van de randvoorwaarden.

 

De Manager ICT is verantwoordelijk voor de gehele IT-dienstverlening binnen de organisatie: 

 

Persoonlijkheid en stijl

 

Competenties en vaardigheden

 

Opleiding en ervaring

 

Solliciteren

Pluryn laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Paul Fouarge, directeur van Diemen & Van Gestel, begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in-en externe) kandidaten bij Diemen & Van Gestel in Soesterberg. Vervolgens zullen de Curricula Vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen enkele kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd. Er worden in het eindstadium van de selectieprocedure van benoembare kandidaten referenties ingewonnen.

 

Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je uiterlijk op vrijdag 1 november toezenden aan drs. ing. Paul Fouarge, directeur, via www.diemenenvangestel.nl/vacatures. Voor eventuele vragen bel: 0346-354354 of mail: info@diemenenvangestel.nl.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug