Terug

O0700032 - Hoofd Financieel Economische Zaken - Universiteit Leiden (afgerond )

Locatie

Leiden

Inleiding

De Universiteit Leiden is opgericht op 8 februari 1575 en is de oudste universiteit van Nederland. De Universiteit Leiden heeft als devies Praesidium Libertatis: "bolwerk van de vrijheid".

De Leidse universiteit kent een sterke internationale oriëntatie. Studenten en staf uit alle delen van de wereld vinden hun weg naar Leiden. De internationale gerichtheid blijkt uit de talrijke samenwerkingsverbanden en contacten die de universiteit onderhoudt met wetenschappelijke instellingen in vele landen. Kenmerkend is de focus op wetenschappelijk onderzoek, waarbij de universiteit wil voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. De Leidse universiteit kent negen faculteiten, meer dan 50 afdelingen en meer dan 150 undergraduate programmes. Meer dan 40 nationale en internationale onderzoeksinstituten zijn aan de universiteit verbonden.

Het Bestuursbureau (BB) ondersteunt het College van Bestuur (CvB) in de besturing van de Universiteit Leiden, draagt zorg voor de voorbereiding van de beleids- en besluitvorming door het CvB en bewaakt de uitvoering hiervan. Hierbij onderhoudt het BB nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra.

Het Bestuursbureau is ingedeeld in een drietal directies:

" Directie Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

" Directie Academische Zaken (onderwijs en onderzoek)

" Directie Bedrijfsvoering

De Directie Bedrijfsvoering kent de afdelingen Financieel-Economische Zaken (FEZ), Human Resource Management (HRM), P&O Services, Administratieve Services (AS), Informatiemanagement (IM), Functioneel Beheer SAP, Audit en Interne Controle (AIC) en Documentaire Informatieverzorging en Archivering (DIA).

Functieomschrijving

Het Hoofd FEZ rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering en dient in voorkomende gevallen als Plaatsvervangend Directeur Bedrijfsvoering op te kunnen treden. Adviseren over financieel-economische aangelegenheden aan de Directeur Bedrijfsvoering en het CvB. Lid van het managementteam van de directie Bedrijfsvoering. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voorts de aansturing en coördinatie van het financieel-economische beleid. Leiding geven aan een afdeling van acht professionals.

Verantwoordelijk voor de universitaire financiële processen als de jaarrekening, begroting en bestuurlijk financiële rapportages. Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering binnen de universiteit.

Samen met de directeur Bedrijfsvoering en in goed overleg met het MT formuleren van de strategische financieel-economische uitgangspunten van de organisatie. In staat knelpunten te signaleren en creatieve oplossingen aan te dragen. Verantwoordelijk voor een deel van de zwaardere beleidsonderwerpen.

Voorzitter van het Overleg Hoofden Financiële Administratie (functioneel overleg met financieel verantwoordelijken binnen faculteiten).

Profiel

Functie-eisen:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug