O0700033 - Manager Personeelsontwikkeling - Koninklijke Wegener NV (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Inleiding

Koninklijke Wegener NV is de in Apeldoorn gevestigde, beursgenoteerde (Euronext) onderneming in media. De organisatie is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten in Nederland. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Wegener internetproducten en -diensten en levert grafische producten en diensten. In de organisatie werken circa 4500 werknemers.

Mediabedrijven bevinden zich in een zeer dynamische markt. Er is sprake van een verschuiving van print naar diverse soorten van digitale media. Groei is zichtbaar in zowel de gratis als hoog geprijsde producten.

Onlangs is overeenstemming bereikt tussen Mecom Group, een toonaangevende Europese uitgever van regionale dagbladen, en Koninklijke Wegener over een combinatie van beide organisaties.

Functieomschrijving

Het centrale strategisch P&O beleid wordt door Concern Personeel & Organisatie (CPO) ontwikkeld en op groepsniveau verder geïnitieerd, vastgesteld en geïmplementeerd.

In de verschillende organisatie onderdelen is P&O management en senior P&O deskundigheid aanwezig.

CPO wordt aangestuurd door een Stafdirecteur P&O. De functie van Manager personeelsontwikkeling is onderdeel van Concern P&O.

Als Manager personeelsontwikkeling (PO) ontwikkelt, initieert, coördineert en implementeert u diverse activiteiten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers met als doel het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties van de medewerkers

Door de fusie met Mecom krijgt PO een internationale, concernbrede scope en zal PO als een van de belangrijkste onderdelen binnen HR concernbreed neergezet worden.

De neergelegde ambitie op het niveau van strategisch P&O impliceert dat u in staat bent om vorm en inhoud te geven aan concernbreed PO beleid; voor dat doel op de diverse niveaus binnen de organisatie relaties kunt leggen en onderhouden (HR marketing), dat u samenwerking kunt bewerkstelligen met en tussen organisatieonderdelen, en dat u de afdeling PO verder vorm kunt geven. Dit in een organisatie, die continue in verandering is, gericht op het verbeteren van de bedrijfsprocessen, op het binden en boeien van medewerkers en het bevorderen van hun productiviteit. Een organisatie die daartoe de noodzaak ziet om te investeren in de kennis en competenties van de medewerkers.

De ongoing veranderingsprocessen doen een beroep op uw impact, overtuigingskracht, en zelfstartend vermogen, waarbij u doorzet, maar ook in staat bent om genoegen te nemen met kleine successen. U kunt organisatiesensitiviteit laten zien en geeft blijk van tact bij uw functioneren in de verschillende lagen van de organisatie. Om mensen mee te krijgen zet u vervolgens uw relativeringsvermogen en gevoel voor humor in.

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Powered by ez2xs