Terug

O0800012 - Opleidingsmanager Sport & Bewegen - ROC Horizon College (afgerond)

Locatie

Alkmaar

Inleiding

ROC Horizon College geldt als een sterke en betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Noord-Holland Noord. De organisatie telt diverse vestigingen en kent een populatie van circa 17.000 deelnemers en cursisten. Met een budget van circa

€ 85 miljoen en circa 1.200 medewerkers geeft de instelling vorm aan kwalitatief onderwijs. Het onderwijsaanbod omvat 270 praktijkgerichte beroepsopleidingen.

De beroepsopleidingen zijn ondergebracht in vijf sectoren te weten: Economie, Zorg, Handel en Dienstverlening, Techniek en Welzijn & Educatie.

De maatschappelijke relevantie van het aangeboden onderwijs wordt getoetst door relaties te onderhouden met diverse stakeholders, waaronder het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties in de regio, kennisnetwerken, branche- en koepelorganisaties.

De organisatie heeft de afgelopen jaren een aantal professionaliseringsslagen gemaakt en heeft de ambitie om door te ontwikkelen in onderwijsinnovatie en wil de medewerkers en deelnemers daar uitdrukkelijk bij betrekken.

De sector Welzijn en Educatie telt circa 3.000 onderwijsdeelnemers. Het onderwijscluster Sport en Bewegen krijgt een steeds belangrijker rol binnen de sector. Er moet nog veel opgebouwd worden en er is een grote ambitie. Belangrijk is om met de beschikbare docenten snel in te spelen op alle ontwikkelingen, in afstemming met de beroepspraktijk.

Functieomschrijving

Als opleidingsmanager Sport en Bewegen geeft men leiding aan een team van circa 20 mensen, in totaal ongeveer 13 FTE. Daarnaast geeft de opleidingsmanager leiding aan de ondersteunende medewerker(s).

Hij/zij dient te beschikken over onderwijskundig leiderschap en moet kunnen aanspreken op professioneel gedrag, dat wil zeggen, dat men zich aan afspraken houdt. Hij/zij is gericht op onderlinge samenhang en binding. Daarnaast dient het planmatig werken bevorderd te worden; ook kan de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeterd. Hij/zij is in staat om een resultaatverantwoordelijk team te ontwikkelen, om de vraagsturing en het kostenbewustzijn te sturen. Als opleidingsmanager is hij/zij lid van het managementteam van de sector en als zodanig binnen kaders integraal verantwoordelijk voor mensen, middelen en processen.

Profiel

* Relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;

* Ruime relevante managementervaring:

* Ervaring met teamontwikkeling;

* Kennis van onderwijsontwikkelingen in het MBO;

* Adequate kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering: gevoel voor/ervaring met een

bedrijfsmatig werkende professionele omgeving;

* Ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen en onderhouden van netwerken.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug