Terug

O0800027 - Lid Raad van Bestuur - Altrecht (afgerond)

Locatie

Den Dolder

Inleiding

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychische problemen terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. Ook biedt Altrecht consultatie aan collegaprofessionals en andere instellingen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg.

 

De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen, waaronder het Centraal Management Team, het Algemeen Zorg Overleg, het Algemeen Bedrijfsvoerings Overleg, het Bureau Geneesheer-directeur, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, voor beleidsvorming en beleidsuitvoering. Als basis voor de besturing gelden de principes van Health Care Governance (uitgewerkt in de Zorgbrede Governance Code).

Functieomschrijving

Het aandachtsgebied van het RvB-lid zal bovenal liggen in de bedrijfsvoering, de innovatie daarvan en de strategische marketing. Op dit terrein is sinds enige jaren sprake van majeure veranderingen in de organisatie, (gereguleerde marktwerking) bekostiging en financiering van de zorg (maar ook van de huisvestings-component daarin). Als gevolg daarvan worden hoge strategische eisen aan het RvB-lid gesteld op gebieden als marketing, portfolio en innovatie van de GGZ, de maatschappelijke verantwoording van behandelings-resultaten en kosten, de administratieve organisatie en de ICT, het kwaliteitsbeleid, het vastgoedbeleid en op HRM-vlak (onder meer verandermanagement).

Profiel

Comptenties:

Samenwerken, flexibiliteit, overtuigingskracht, kostenbewust, communiceren, besluitvaardigheid, visie, organisatiesensitviteit, marktgericht, initiatief en innoveren.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug