Terug

O0900022 - Directeur - Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (afgerond)

Locatie

Haarlem

Inleiding

Samenwerkingsverband (SWV) Weer Samen Naar School Zuid-Kennemerland is een SWV van 19 schoolbesturen en 76 scholen (voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) met in totaal ongeveer 20.000 leerlingen. Het SWV stimuleert, ondersteunt, faciliteert en begeleidt de aangesloten scholen in het proces van de verbetering van de zorg ten behoeve van alle kinderen. Dit met als oogmerk dat alle scholen binnen het SWV vorm kunnen geven aan hun zorgplicht en de uitwerking van Passend Onderwijs.

 

 

Functieomschrijving

'handen en voeten' aan;

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug