Terug

O0900025 - Directeur Financieel Economische Zaken - Haagse Hogeschool (afgerond)

Locatie

Den Haag

Inleiding

De Haagse Hogeschool biedt ruim 18.000 studenten een internationaal georiënteerde, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving. Door middel van ruim veertig verschillende opleidingen in vier vestigingen wordt studenten de mogelijkheid geboden tot het volgen van een bachelor, een master of een post-Hbo-opleiding. Ruim 1.700 medewerkers zorgen dat de Haagse Hogeschool zijn doelstellingen kan invullen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Belangrijke doelstelling van de Hogeschool is het verhogen van het studiesucces door te sturen op kwaliteit van onderwijs en docenten. Het bestuur van de Hogeschool bestaat uit het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De opleidingen zijn geclusterd in academies onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten en het bestuursbureau, onder leiding van directeuren. Eén van de ondersteunende diensten is de dienst Financieel Economische Zaken (FEZ).

Deze dienst bestaat momenteel uit circa dertig medewerkers (23 fte), en is opgesplitst in de units Registratie & Verslaglegging, Beleid/Treasury, Accountmanagement en Bedrijfsbureau. De directeur FEZ geeft leiding aan de dienst en rapporteert aan mevrouw dr. Susana Menéndez, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Financiën. Op regelmatige basis overlegt de directeur met de collega's van de 23 academies en diensten en met de audit-commissie van de Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

- Als directeur geeft u leiding aan 30 medewerkers, opgesplitst in de units Registratie & Verslaglegging, Beleid/Treasury, Accountmanagement en Bedrijfsbureau.;

- U rapporteert aan een lid College van Bestuur, portefeuillehouder Financiën;

- Als directeur zult u de dienst FEZ verder ontwikkelen in haar professionalisering; optimaliseren van de werkprocessen en interne controlemethodes;

- U analyseert de kwaliteit en tijdigheid van de planning- en rapportagecyclus; u zult dit afstemmen op de behoefte van het CvB en de directeuren in samenwerking met de concerncontroller;

- U bent verantwoordelijk voor het opstellen van (analyses van) financiële (project)rapportages en voor het voeren van de financiële (project-)administratie, treasury en vermogensbeheer;

- U vervult een sturende rol binnen verschillende stuurgroepen, waarvan de focus nu ligt op het grootschalige ICT-project dat de huidige systemen (m.n. op het gebied van HRM en Financiën) zal doen vervangen door minder kwetsbare en beter gestroomlijnde oplossingen;

De Directeur FEZ zal naast een uistekende 'vak'achtergrond', over een stevige ervaring met verander- en verbetermanagement bezitten, zowel op cultuur als op processen, gekoppeld aan forse people-managementervaring.

Profiel

- Een afgeronde opleiding op WO-niveau (Register Accountancy/Controlling);

- Ten minste 10 jaar werkervaring in het vakgebied FEZ, waarvan tenminste vijf jaar als leidinggevende;

- Aantoonbare ervaring met het richting geven aan en implementeren van veranderingen;

- Ervaring met financiële risicomanagement;

- Bij voorkeur ervaring opgedaan in zowel profit als non profit omgevingen;

- Kennis van en ervaring met complexe ICT-projecten, met cultuurveranderingen en procesoptimalisatietrajecten; affiniteit met de ICT-kant van de financiële functie;

- Ervaring met het opstellen van business cases, het signaleren van trends en deze vertalen naar scenario's; implementeren van genomen besluiten;

- Ervaring in overlegsituaties met bestuurders en externe partijen;

- Bereid om indien de kennis niet aanwezig is, zich snel kennis eigen te maken van de financieringsgrondslagen van het Hoger Onderwijs, alsmede kennis over Europese (aanbestedings-)regelgeving.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug