Terug

O1000026 - Directeur HR - Stichting Sint Jacob (afgerond)

Locatie

Haarlem

Inleiding

Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen. De diverse locaties bieden ruim 1300 cliënten een woonplek en zij ontvangen hulp en service van evenzoveel medewerkers.

Aan de nieuwe koers van Sint Jacob ligt de volgende visie ten grondslag:

In 2015 kiezen klanten voor deze zorginstelling vanwege de sterrenkwaliteit die zij zien en horen.

Wij adviseren onze ouders deze zorginstelling omdat wij er trots op zijn.

Om deze nieuwe koers te realiseren worden huisvesting, omgang met cliënten en werkprocessen onder de loep genomen. Want deze nieuwe benadering heeft consequenties voor de hele organisatie: wonen, zorg én werken.

Wonen en zorg

Sint Jacob biedt nu diensten op acht locaties in de regio en richt zich in de ontwikkeling van haar her- en nieuwbouw, de komende jaren, op deze differentiatie in woonwensen en levensstijlen.

De zorginstelling gaat haar dienstverlening aanbieden vanuit één van de volgende woonvormen:

- woonvormen voor cliënten met psychogeriatrische aandoening

- woonvormen voor cliënten met chronisch zwaar somatische aandoeningen

- woonvormen voor cliënten met een revalidatievraag

- zelfstandig wonende cliënten met zorg en/of diensten vraag

Werken

Alle medewerkers delen hetzelfde doel. Ze willen senioren steunen. Sint Jacob hecht veel waarde aan de volgende competenties voor haar medewerkers. Allen zijn ze betrokken, klantgericht, flexibel, resultaatgericht, initiatiefrijk, organisatiebewust en hebben samenwerken hoog in het vaandel. Sint Jacob wil een lerende organisatie zijn. Alle medewerkers worden voortdurend uitgenodigd om te leren en daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Feedback geven en aandacht voor waarden en gedrag zullen in de dagelijkse praktijk verweven zijn. Flexibiliteit, zoeken naar oplossing binnen en buiten de organisatie, innoveren en het zoeken naar en inzetten van het juiste talent.

Bestuur en management

De nieuwe organisatie kent een platte structuur met onder de Raad van Bestuur slechts twee managementlagen.

Managers Zorg en Dienstverlening

Sint Jacob bouwt haar organisatie rondom de klantdoelgroepen, met als vertrekpunt de cliënt. Dit zal gaan leiden tot de organisatie van het primaire proces in kleine zorgteams en klantgroepen met gemiddeld ca. 40 fte. Deze kleinschalige teams gaan aangestuurd worden door Managers Zorg en Dienstverlening (MZD).

Directieteam

Het directieteam zal gaan bestaan uit een nader te bepalen aantal directeuren, waarvan een de directeur HR.

Functieomschrijving

- De directeur HR is lid van de directie en heeft een team van zo'n 20 medewerkers (inclusief salarisadministratie). Hij/zij rapporteert aan de voorzitter raad van bestuur.

- De directeur HR geeft leiding aan het verbeteren van de kwaliteit van processen zowel binnen als buiten de eigen directie. Is daarin volhardend. Heeft bewezen change-management ervaring, ontwikkelkracht,entameert en creëert draagvlak voor de te doorlopen organisatie-veranderingstrajecten en houdt de regie.

- Hij/zij is in staat om problemen en uitdagingen integraal en pro actief te benaderen op grond van in- en doorzicht op hoofdlijnen in het bedrijf. Denkt in oplossingen.

- Strategische issues die momenteel spelen zijn onder andere de ontwikkeling van de zorginstelling naar een kwaliteitgerichte-, klantgerichte-, en lerende organisatie; her- en nieuwbouw; werken binnen een nieuwe structuur; versterking van de marktpositie; verzuim; mobiliteit; capaciteitsmanagement; overheadreductie; implementatie van het systeem van zorgzwaartebekostiging; strategische uitbesteding en partnerships; van intramuraal naar meer extramuraal; In het nog nader vorm te geven transitieproces van deze zorginstelling naar het bedachte eindplaatje speelt HR een zware rol.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau; bedrijfs-, organisatie- en/of bestuurskundig, met affiniteit voor bedrijfsvoering en het halen van resultaten;

- Sterk analytisch vermogen;

- Beproefde managementervaring inclusief ervaring met implementatie; daarin leidend kunnen zijn en een voorbeeldrol kunnen vervullen voor de organisatie als geheel en HR directie in het bijzonder;

- Senior ervaring met verandermanagement in klantgerichte, dienstverlenende omgevingen;

- Goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-) bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen;

- Heeft lef en denkt out-of-the-box;

- De ideale kandidaat overtuigt op basis van presence en persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van bestuurders en directeuren;

- Verandert met, en niet over mensen heen, en maakt weerstand werkbaar;

- Ontwikkelt praktische tools en verankert in beleidslijnen. Prioriteert, structureert, delegeert en 'laat het werken';

- Relativeert en heeft humor.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug