Terug

O1000027 - Directeur Zorg - Stichting Sint Jacob (afgerond)

Locatie

Haarlem

Inleiding

Sint Jacob biedt diensten en zorg aan ouderen in en rond Zuid Kennemerland. De diverse locaties bieden ruim 1300 cliënten een woonplek en zij ontvangen hulp en service van evenzoveel medewerkers.

Alle medewerkers van Sint Jacob delen hetzelfde doel. Ze willen senioren steunen. Sint Jacob hecht veel waarde aan de volgende competenties voor haar medewerkers. Allen zijn ze betrokken, klantgericht, flexibel, resultaatgericht, initiatiefrijk, organisatiebewust en hebben samenwerken hoog in het vaandel. Sint Jacob wil een lerende organisatie zijn. Alle medewerkers worden voortdurend uitgenodigd om te leren en daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Feedback geven en aandacht voor waarden en gedrag zullen in de dagelijkse praktijk verweven zijn. Flexibiliteit, zoeken naar oplossing binnen en buiten de organisatie, innoveren en het zoeken naar en inzetten van het juiste talent.

De nieuwe organisatie kent een platte structuur met onder de Raad van Bestuur slechts twee managementlagen: een directieteam en managers zorg en dienstverlening.

In 2009 is de strategie van de organisatie herijkt en vastgesteld. Kern van de strategie is 'Uw kwaliteitspartner voor nu en later' wat uiteenvalt in dienstverlening, veelal via partners, en complexe zorg als eigen kerncompetentie.

Functieomschrijving

De directeur Zorg geeft leiding aan de Managers Zorg en Dienstverlening (MZD).

De MZD is een operationeel manager die verantwoordelijk is voor de dienstverlening op de locatie. Hierbij geldt dat de facilitaire dienstverlening wordt uitgevoerd door het centraal facilitair service bedrijf en behandeling wordt geleverd door de centrale behandeldienst. De MZD is budgetverantwoordelijk voor de locatie en stuurt ca. 40 fte direct zorgpersoneel aan.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau; bedrijfs-, organisatie- en/of bestuurskundig, met sterke affiniteit tot zorg (in relatie tot bedrijfsvoering);

- Kan acteren binnen het spectrum van aan de ene kant regelruimte voor de afzonderlijke eenheden en anderzijds standaardisatie (van bijvoorbeeld kwaliteit).

- Volhardend in het realiseren van verbeteringen;

- Tactisch visionair én tactisch vernieuwend;

- Coachend én stevig;

- Veel oog voor kwaliteitsverbetering en early warning systemen;

- Met de ambitie om de beste speler op het gebied van PG te worden;

- Beproefde managementervaring inclusief ervaring met implementatie; daarin leidend kunnen zijn en een voorbeeldrol kunnen vervullen voor de organisatie als geheel en de directie Zorg in het bijzonder;

- Senior ervaring met verandermanagement in klantgerichte, dienstverlenende (zorg)omgevingen;

- Goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-) bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug