Terug

O1100001 - Manager Management- en Technische Opleidingen - Haagse Hogeschool (afgerond)

Locatie

's-Gravenhage

Inleiding

Deze academie is qua aanbod bedoeld voor hoogopgeleiden die hun persoonlijke en professionele vaardigheden 'permanent' willen ontwikkelen. Het onderwijs kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen en een nadruk op actueel onderzoek. Men beoogt daarmee te inspireren, kennis te delen en verder te denken.

De Academie voor Masters & Professional Courses (M&PC) is een zelfstandig opererende en zichzelf bedruipende unit binnen de Haagse Hogeschool. Er ressorteren 12 geaccrediteerde masterprogramma's en 55 post-hbo-opleidingen onder, die in open, in-company en maatwerktrajecten worden uitgevoerd. De directeur van de Academie voor M&PC rapporteert aan mevrouw dr. M.S. (Susana) Menéndez, lid van het CvB. Op regelmatige basis overlegt de directeur met de collega's van de 14 academies en 7 diensten.

Er zijn circa 23 vaste medewerkers aan de academie verbonden (met name coursemanagers, accountmanagers en (commercieel) assistenten) en circa 250 docenten; meest externen, die op hoog niveau actief zijn in het werkveld. Het totale budget voor 2011 bedraagt circa € 5 miljoen.

Samen met de directeur en de twee andere managers vormt de gezochte nieuwe manager het managementteam (MT) van de academie.

Binnen het MT geeft men onder aansturing van de directeur vorm en inhoud aan de onderwijskundige ontwikkelingen, de financiële en commerciële aspecten van de academie, de organisatie, het personele beleid en de bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de academie staat de komende tijd in het licht van het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel, het voeren van een gedegen financieel beleid, het verankeren van het kwaliteitsdenken in de werkgemeenschap en het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Als gevolg van een aankomende herinrichting van de organisatie - op basis van marktsturing - en vooruitlopend op de definitieve besluitvorming daarover is de vacature voor een nieuwe manager ontstaan. De academie wil zich verder profileren op speciale gebieden (als Management & Techniek) en het verder ontwikkelen van sterke, kwalitatieve masters. Op dit moment vallen onder Management & Techniek circa 40 post-hbo-opleidingen en masters, circa 100 docenten en 10 coursemanagers.

Functieomschrijving

- De gezochte nieuwe manager vormt samen met de directeur en de twee andere managers het managementteam (MT) van de academie;

- De manager geeft onder aansturing van de directeur vorm en inhoud aan de onderwijskundige ontwikkelingen, de financiële en commerciële aspecten van de academie, de organisatie, het personele beleid en de bedrijfsvoering;

- Als peoplemanager creëert u de voorwaarden waaronder medewerkers en docenten - met zeer uiteenlopende achtergronden - hun kwaliteiten kunnen benutten en ontwikkelen. U bent in staat om hen te binden;

- Als processenmanager neemt u hen mee in de noodzakelijke aanpassingen in de cultuur van de academie om commercieel, resultaatgericht en kostenbewust te kunnen functioneren;

- Als MT-lid in een continue lerende organisatie ontwikkelt de manager de academie en het domein verder, uitgaande van het al gelegde fundament;

- De manager 'staat' (zowel naar binnen (de Haagse Hogeschool) als naar buiten) voor de academie, haar signatuur, het domein en de programma's en opleidingen. Naar buiten toe is de manager verder een proactieve en op samenwerking gerichte ondernemer en vertegenwoordiger van de academie en de Haagse Hogeschool.

Profiel

Men is op zoek naar kandidaten uit het bedrijfsleven; mensen, die daar ook een netwerk hebben. Met een commerciële achtergrond - in het verkopen van diensten -, naast change/veranderkundige ervaring en financiële kennis. Bij een academie als deze cq het betreffende domein heeft u verder ervaring en wijsheid nodig om intern gezag te verwerven en te behouden. U bent gericht op de kwaliteit van de onderlinge persoonlijke verhoudingen, waarbij u gewend bent om waardering aan medewerkers te uiten. Daarbij baseert u zich op uw erkenning van de expertise van medewerkers en docenten, maar ook op de begrenzingen daarvan.

Algemene profieleisen:

- Een afgeronde opleiding op WO-niveau;

- Leidinggevende ervaring in een grote organisatie met professionals;

- Commerciële evaring in de dienstensector;

- Affiniteit met een onderwijsomgeving; feeling met het hbo als bedrijf;

- Ervaring met en bedreven in bedrijfsvoering gericht op het adequaat inzetten van personeel, financiën en faciliteiten;

- Aantoonbare ervaring met het implementeren van veranderingen.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug