Terug

O1100027 - Lid Raad van Toezicht - ROC Aventus (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Inleiding

ROC Aventus geldt als een sterke, betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de Stedendriehoek, met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Met ruim 1.200 medewerkers geeft de organisatie vorm aan goed onderwijs voor een populatie van bijna 20.000 leerlingen/studenten De MBO sector en daarmee ROC Aventus zien zich gesteld voor flinke veranderingen en een grote maatschappelijke opgave.

De raad van toezicht speelt hierbij de belangrijke rol van intern toezichthouder en vervolgens adviseur en sparringpartner van het college van bestuur. De Governance Code BVE en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Functieomschrijving

Intern toezichthouden, bijdragen aan het strategisch (meerjaren)beleid en vervullen van taken zoals goedkeuring van jaarverslag, kaderbegroting en jaarrekening. Toetsen van strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke) doelstellingen van het ROC en tot het belang van interne en externe stakeholders. Sparringpartner en kritisch klankbord van het college van bestuur bij veranderingsprocessen als onderwijsvernieuwingen, maatschappelijke verankering en het bouwen van een netwerkorganisatie. Uw stijl daarbij is toegankelijk en zakelijk, op basis van vertrouwen in samenwerking en met de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid.

Profiel

Academisch werk- en denkniveau. Ruime belangstelling voor maatschappelijke thema's en ontwikkelingen en grote affiniteit met het (beroeps)onderwijsveld. U bent actief werkzaam in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke functie, wellicht in een dienstverlenende organisatie. Uw financieel-economische kennis en ervaring koppelt u aan het vermogen om daarmee als voorzitter van de auditcommissie te kunnen acteren. U heeft een regionale binding met de Stedendriehoek en een actief netwerk aldaar.

Meer informatie over ROC Aventus kunt u vinden op www.aventus.nl.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug