Terug

O1100032 - Directeur HR - Cordaan (afgerond)

Locatie

Amsterdam

Inleiding

Cordaan biedt een breed scala aan begeleiding, ondersteuning, hulp en zorg aan mensen, die langere of kortere tijd zorg nodig hebben, als aanvulling op wat mensen zelf kunnen doen en in samenwerking met andere instellingen. De organisatie wil daarbij uitgaan van de mogelijkheden van ieder mens en niet van de beperking; ook de organisatie.

Cordaan kent een Raad van Toezichtmodel met een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Elk lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een regio en voor een sector. De sectoren van Cordaan zijn onderverdeeld in de regio's West, Midden en Oost. Elke regio wordt aangestuurd door een directieteam dat, binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders, verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid.

Functieomschrijving

Om de ambities naar de toekomst te effectueren is de ondersteuning van een kwalitatief hoogwaardige P&O Directie onontbeerlijk. Strategische HR-thema's die momenteel spelen zijn onder andere:

. Arbeidsmarktbeleid

. Werving

. Capaciteitsmanagement

. Mobiliteit

. Verzuim

. Overheadreductie

Bijzondere aandacht zal de komende tijd besteed moeten worden aan E-HRM; het komen tot een lean & mean organisatie; verbetering van werkprocessen en uniformering van werkwijzen binnen de verschillende sectoren.

Profiel

De ideale kandidaat overtuigt op basis van presence en persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van bestuurders. Heeft lef en denkt out-of-the-box. Houdt de strategische thema's breed op de agenda als adviseur van de Raad van Bestuur. Beschikt over een goed abstractievermogen om directeuren mee te nemen in de procesgang. Is analytisch, kan inhoud en consequenties adequaat uitleggen aan bestuur, directeuren, lijnmanagers en P&O-ers. Houdt zich aan gemaakte afspraken. Is in staat om problemen en uitdagingen integraal en pro-actief te benaderen, op grond van in- en doorzicht op hoofdlijnen in het bedrijf. Denkt in oplossingen. Verandert met, en niet over mensen heen, en maakt weerstand werkbaar. Ontwikkelt praktische tools, en verankert in beleidslijnen. Prioriteert, structureert, delegeert en 'laat het werken'. Relativeert en heeft humor.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug