Terug

O1200009 - Manager Erkennen & Praktijkleren - Aequor (afgerond)

Locatie

Ede (GLD)

Inleiding

Aequor is landelijk gezien hét kenniscentrum voor de groene sector, ofwel het werkveld voedsel, natuur en leefomgeving. De belangrijkste missie van Aequor is de toekomst-gerichte ontwikkeling van mensen en organisaties in de groene sector te ondersteunen, en daarmee hun slagkracht te vergroten. En wel via het optimaal afstemmen van de mogelijkheden van het middelbaar beroepsonderwijs op de wensen van het bedrijfsleven in de sector.

Aan de organisatie zijn circa 120 medewerkers verbonden, met name kenniswerkers (arbeidsmarktspecialisten en onderwijskundigen) en bedrijfsadviseurs (60). Zie ook www.aequor.nl.

Bestuur, directie en management

Aequor heeft een zogenaamd tripartite bestuur met werkgevers, werknemers en onderwijs. De samenwerking tussen het (dagelijks) bestuur en de directie is constructief te noemen, zo ook de samenwerking tussen (dagelijks) bestuur, directie en de OR.

Als uitvloeisel van het verandertraject kent Aequor vanaf april 2011 een eenhoofdige directie en vier managers, te weten een manager Arbeidsmarkt & Kwalificatie, die de arbeidsmarktspecialisten en de onderwijskundigen aanstuurt, twee managers Erkennen & Praktijkleren die de bedrijfsadviseurs aansturen en een manager Bedrijfsvoering.

De span of control bedraagt circa 30 medewerkers voor iedere manager. De vacante positie betreft die van Manager Erkennen & Praktijkleren.

Functieomschrijving

Context Manager Erkennen & Praktijkleren

U heeft als specifieke taken het positioneren van het kenniscentrum en het relatie-management met (regionale) stakeholders, met name in het bedrijfsleven en de verschillende branches. U bent een netwerker en bent verbonden met relevante (regionale) samenwerkingsverbanden. U bent boegbeeld voor Aequor ten aanzien van alle klantgroepen, voert actief overleg, kent de behoeften en weet hier adequaat op in te spelen. U draagt zorg voor naamsbekendheid en het imago van hét kenniscentrum.

U optimaliseert de efficiëntie en effectiviteit van het relatiemanagement.

De leerbedrijven en hun accreditatie zullen volgens een werkbare systematiek geseg-menteerd worden. Hiervoor draagt u zorg.

De dienstverlening aan de leerbedrijven zal continu ontwikkeld en verbeterd worden en u regisseert dit proces.

U ontwikkelt en implementeert innovatieve methodieken voor bedrijfsadvisering én een state of the art producten & dienstencatalogus (zowel publiek als privaat). Dit doet u samen met uw team professionele bedrijfsadviseurs.

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug