Terug

O1200016 - ICT Projectmanager - Netwerk Notarissen (afgerond)

Locatie

Baarn

Inleiding

Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van circa 160 zelfstandig gevestigde notariskantoren met meer dan 600 juristen. Een netwerk dat haar leden een platform biedt waarbinnen professionele ervaringen kunnen worden uitgewisseld, kennis wordt gedeeld en bevorderd en dat bijdraagt aan zakelijke contacten. Netwerk Notarissen wil meer en meer een samenwerkingspartner zijn met een steeds sterkere, eigen positie in de markt, waar partijen niet omheen kunnen en willen, vanuit respect voor de eigen identiteit van de lokale kantoren. Men zoekt de samenwerking actief op, gaat de interactie met de omgeving aan en speelt innovatief en flexibel in op behoeften uit het veld.

Functieomschrijving

ICT projectmanager (zie profielschets)

Profiel

De profielschets kunt u downloaden van onze site.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug