Print

18-2218 - Bedrijfsvoeringsmanager (vast) - ziekenhuis Tergooi

Zakelijk en ondernemend

Locatie

HILVERSUM/BLARICUM

Voor ziekenhuis Tergooi (Hilversum/Blaricum) zoekt K+V een Bedrijfsvoeringsmanager. Zakelijk en ondernemend.

De organisatie

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hun leven centraal staat. Een ziekenhuis gevestigd in een groene en gastvrije omgeving, waarin patiënten en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken en in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen; opleiding en onderzoek zit dan ook verankerd in de organisatie. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

‘Tergooi zorgt vooruit’ is het motto en de ambitie waarmee de organisatie wordt geleid: het geloof dat zorg anders moet en dat optimaal moet worden ingespeeld op de veranderingen nu en in de toekomst.

In de realisatie hiervan wordt intensief samengewerkt met de partners in de regio. Daarnaast wordt gestart met de nieuwbouw in Hilversum, waardoor de klinische zorg in de regio op één locatie kan worden geconcentreerd. Tergooi heeft centers of excellence, met focus op de zorg voor ouderen, voor oncologische patiënten en voor patiënten met hart- en vaatziekten. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers.

De functie

In de structuur van Tergooi worden de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) duaal aangestuurd door een Medisch (specialistisch) Manager en een Bedrijfsvoeringsmanager, die rapporteren aan de Raad van Bestuur. De Bedrijfsvoeringsmanager stuurt meerdere RVE’s aan en werkt derhalve met verschillende Medisch (specialistisch) Managers samen. Diverse stafafdelingen geven ondersteuning aan de RVE’s.

Om een betere verdeling mogelijk te maken, is besloten het aantal Bedrijfsvoeringsmanagers uit te breiden van vier naar vijf. Dit biedt het team van Bedrijfsvoeringsmanagers tevens de ruimte voor Tergooi brede programma’s en projecten, waaronder de realisatie van de nieuwbouw te Hilversum.

Kerntaken van de Bedrijfsvoeringsmanager zijn:

In de nieuwe verdeling krijgt de nog aan te stellen Bedrijfsvoeringsmanager primair de Medisch Ondersteunende Diensten als aandachtsgebied. Dit omvat de verschillende laboratoria, pathologie, radiologie, klinische fysica/medische techniek, klinische farmacie, de poli apotheek en diverse andere afdelingen, elk onder verantwoordelijkheid van een Medisch (specialistisch) Manager. 

Betreffende afdelingen werken ondersteunend aan de zorgprocessen van Tergooi maar verlenen hun diensten ook aan tal van externe klanten, waarbij sprake is van een sterk concurrerende markt. De Medisch Ondersteunende Diensten hebben - vanuit hun positie in de zorgketen - voor Tergooi een belangrijke functie in de verbinding naar de 1e lijns zorgaanbieders en de huisartsen in het bijzonder.

Bedrijfsvoering van deze afdelingen wordt gestuurd vanuit de principes van operationele excellence, met veel nadruk op voortdurende innovatie, en effectief portfolio- en relatiemanagement. 

Het profiel

Wij zoeken een Bedrijfsvoeringsmanager die met veel energie en een positief-kritische houding leidinggeeft aan de Medisch Ondersteunende Diensten en gaat bijdragen aan een stevige positie van deze afdelingen, zowel binnen Tergooi als in relatie met de externe stakeholders. Gelet op de omschreven kenmerken zijn wij daarbij vooral op zoek naar kandidaten, die ervaring hebben met het benutten van commerciële kansen, bij voorkeur in organisaties met complexe logistieke processen. Relevante ervaringsgebieden - en verdere pre’s bij de selectie - zijn: ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, schaalvergroting, (leverings)betrouwbaarheid en kwaliteitsdenken.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

Het aanbod

Tergooi biedt een spilfunctie voor de geschikte en gemotiveerde kandidaat. Arbeidsvoorwaarden volgens de cao-ziekenhuizen met inschaling in FWG 75 of FWG 80, afhankelijk van ervaring.

De procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Bedrijfsvoeringsmanager voor 1 oktober aanstaande.

De selectiegesprekken bij Tergooi staan gepland op donderdag 20 september aanstaande. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats op 14 en 17 september aanstaande. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk 10 september aanstaande te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Alle kandidaten krijgen uiterlijk op 11 september bericht over het vervolg van de procedure. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs