Print

18-2231 - Hoofden Kliniek (vast) - Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland

Voor drie verschillende posities

Locatie

HOORN en PURMEREND

Voor Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland te Hoorn en Purmerend zoekt K+V Hoofden Kliniek. Voor drie verschillende posities.

De organisatie

Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis leveren de beste professionele zorg met alle aandacht voor de patiënten in West-Friesland en de regio Waterland. Beide ziekenhuizen zijn op 1 april 2017 gefuseerd. In het gefuseerde ziekenhuis vinden op in totaal 5 locaties verschillende vormen van poliklinische zorg en diagnostiek plaats. Behandeling van hoog volume laag complexe patiëntgroepen worden zoveel mogelijk in Purmerend geconcentreerd. Hoog complexe ingrepen en behandelingen vinden plaats op de locatie Hoorn.

Na fusie werken circa 3.000 medewerkers aan de beste zorg voor de patiënten zowel in kwaliteit als in de beleving van de patiënt. Met de LEAN-filosofie en methodieken worden processen continu verbeterd. Als opleidingsziekenhuis wordt kennis en ervaring gedeeld zodat ontwikkeling wordt geborgd. Daarnaast wordt sterk ingezet op samenwerking in de regio met de zorgpartners.

De functies

Onder de Raad van Bestuur sturen zeven zorgmanagers het primaire proces aan. De Hoofden Kliniek staan onder leiding van de Zorgmanager Klinieken. De klinieken (het beddenhuis) van beide locaties zijn verdeeld in Klinieken Beschouwend en Klinieken Snijdend, totaal vier afdelingen waarin 600 verpleegkundigen werkzaam zijn.

De volgende functies zijn vacant:

De beschouwende afdelingen bestaan uit de units cardiologie, oncologie, longgeneeskunde, nefrologie, MDL en interne geneeskunde. De snijdende kliniek in Purmerend bestaat uit de units urologie, orthopedie, chirurgie, KNO en neurochirurgie. Volgend op het nieuwe profiel van beide locaties wordt de Kliniek Snijdend te Purmerend afgebouwd naar een kleinere ten opzichte van de huidige omvang, reden waarom voor deze functie sprake is van een parttime dienstverband.

Als hoofd van de kliniek ben je verantwoordelijk voor een aantal verpleegunits met een gangbare span of control van 35-50 FTE. Hierbij werk je nauw samen met de zorgmanager, de medisch managers en collega hoofden. Je bent verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en een optimale benutting van de capaciteit.  Bij de uitoefening van je functie krijg je ondersteuning van teamcoördinatoren, als meewerkende op de werkvloer en eerste aanspreekpunt bij bijzonderheden.

Je rapporteert aan de zorgmanager kliniek. Je realiseert je doelen binnen de financiële kaders. Belangrijke parameters zijn: financieel resultaat/begroting, bezetting, productiviteit, bereikbaarheid, serviceniveau, patiënt- en medewerker tevredenheid en ziekteverzuim.  Als hoofd ben je coach voor je teams om zichzelf steeds te blijven ontwikkelen, waarbij waarde toevoegen aan de patiënt voorop staat. Je kunt hierbij gebruik maken van LEAN-methodieken. Door jouw ondersteuning en coaching kunnen jouw team uitstekende zorg leveren.

Als fusieziekenhuis zijn er veel uitdagingen om de samenwerking tussen de locaties vorm te geven. Als hoofd ben jij de spil in dit proces. Je maakt hier samen met de collega’s zorgplannen voor en gaat er mee aan de slag. Vanuit de strategie van het fusieziekenhuis stel je het jaarplan op en maak je concrete doelen voor de uitvoering van de multidisciplinaire zorgprocessen. Hierbij bewaak je de kwaliteit, veiligheid, capaciteitsplanning en juiste registratie.

Het profiel

Spreekt de uitdaging je aan om te werken bij een toonaangevend ziekenhuis, gedreven door opleiding, ontwikkeling en excellente zorg? En herken jij jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking.

Het aanbod

Westfries Gasthuis en Waterland ziekenhuis bieden een uitdagende werkomgeving, een dynamisch omgeving die volop in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke groei. Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar en eigen vervoer.

Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 60 (minimaal € 3.072 en maximaal € 4.466 bruto per maand op full time basis). De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij PFZW. Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op verlenging. Het betreft fulltime functies (32-36 uur per week) voor beide Beschouwende Klinieken; voor de Kliniek Snijdend te Purmerend betreft het een aanstelling voor 20-24 uur per week.

De procedure

De procedure is gericht op zo spoedig mogelijke benoeming van de nieuwe Hoofden Kliniek. Gesprekken bij het ziekenhuis staan gepland in de eerste week van september. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats op donderdag 30 augustus of vrijdag 31 augustus. 

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 29 augustus aanstaande te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs