Print

18-2250 - Manager Zorglogistiek (interim) - Koninklijke Visio

Autoriteit zorglogistiek, hard en hart

Locatie

AMSTERDAM

Voor Koninklijke Visio zoekt K+V een interim Manager Zorglogistiek. Autoriteit zorglogistiek, hard en hart.

Organisatie

Koninklijke Visio is de organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende en blinde mensen. Zorgprofessionals, verwijzers, cliënten, jong en oud kunnen bij Visio terecht met vragen over werken, wonen, school of vrije tijd.

Functie

Om haar doelen bedrijfsmatig, kwalitatief en kwantitatief, zo goed mogelijk te realiseren zijn goede planningen voor Visio cruciaal. Om die reden is Visio gestart met het project GRIP. Kern is het pro-actief sturen op vraag en aanbod. In de drie R&A-regio’s (Revalidatie en Advies) zijn kernteams aan de slag gegaan om thematisch, verbetermogelijkheden te inventariseren die kunnen bijdragen aan optimalisering in vraaggericht productaanbod en transparante cliëntprocessen. Uitkomst is onder meer een lijst van 21 experimenten die houvast bieden om te helpen belangrijke veranderingen in gang zetten. Daarnaast is input geleverd door een gespecialiseerd extern adviesbureau. De uitkomsten zijn als input voor de interimmer richtinggevend en beschikbaar.

De opdracht

Er is een voornemen om de interim manager in de drie regio’s te laten bijstaan door drie trainees die als aanjager en mede-implementator de doelrealisaties en resultaten helpen scoren.

Profiel

Voor deze uitdagende taak zoekt Koninklijke Visio een landelijk werkende interimmanager zorglogistiek. Welke ervaring en competenties zoeken wij:

Het aanbod

Stevige interim opdracht voor 12 maanden voor 36 uur per week, start per 1 september 2018.

De oriënterende gesprekken bij K+V worden gehouden vanaf maandag 20 augustus aanstaande, gesprekken bij Visio in de week van 27 augustus. Graag ontvangen wij bij je reactie de eventuele data van afwezigheid door vakantie.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken, met toezending van cv, motivatie én indicatie van je uurtarief. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079), Partner. De procedure wordt behandeld door Frank Wolff en Sjef van Zwieteren.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs