21-0110 - Teammanager Bedrijfsvoering en Kwaliteit gemeente Haarlemmermeer

Locatie

HOOFDDORP

39319Welkom in Haarlemmermeer! 

Haarlemmermeer heeft veel te bieden: de leukste evenementen, de mooiste culturele activiteiten, prachtige recreatiegebieden, een veelzijdig woonaanbod en ga zo maar door.

Waar en wanneer zien we jou in Haarlemmermeer?

Dat liegt er niet om, deze teaser van de Citymarketing van de gemeente Haarlemmermeer. En inderdaad, weinig gemeenten zo veelzijdig als Haarlemmermeer. Van kleine, vroeger zelfstandige, dorpskernen tot en met de dynamiek van Schiphol. Veel groen en water, historie en eigentijdse en aansprekende evenementen.

 

Een gemeente van ruim 150.000 inwoners met een dynamische gemeentelijke organisatie. Die is verdeeld over een viertal aandachtsgebieden, waaronder het sociaal domein. Dat domein kent een drietal clusters, cluster Samenleving, Sport en Cultuur (SSC), het cluster Sociale Dienstverlening (SDV) en het cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ).

 

Gemeente Haarlemmermeer positioneert zich als een professioneel en waarden gedreven organisatie waarin wij altijd op zoek zijn naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

Haarlemmermeer biedt haar werknemers de kans om echt iets te betekenen voor de maatschappij en nodigt mensen uit die actief willen bijdragen aan de gemeente.

 

Waarden: samen, professioneel en waarderend.

 

Voor het cluster MOZ is Haarlemmermeer op zoek naar een:

 

Teammanager Bedrijfsvoering en Kwaliteit

 Verbinder en inspirator. Helder en Zakelijk. Inrichten en Bouwen.

 

 

 

Het cluster MOZ bestaat uit ca 130 medewerkers, verdeeld over vier teams, ieder team aangestuurd door een teammanager. Het cluster is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de juiste voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en ondersteuning en begeleiding bij het vinden van (aangepast) werk, inkomensondersteuning en armoedebestrijding.

 

De uitgangspunten hierbij zijn vraaggericht maatwerk en het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

 

 

 

Het team en de opgave

Er gaat veel goed in het team Kwaliteit en Ondersteuning dat bestaat uit hooggekwalificeerde en goed gemotiveerde collega’s. Tegelijkertijd verdienen zaken specifieke aandacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dienstverlening aan het cluster SDV. Alle ondersteunende activiteiten voor dat cluster zijn ondergebracht bij dit team binnen MOZ en tussen beide clusters is dus ook sprake van een “klant – leveranciers-verhouding”. Beide partijen verstaan elkaar maar verbetering is altijd wenselijk en tot op zekere hoogte ook noodzakelijk.

 

Het sociaal domein heeft in 2020 een Ontwikkelagenda voor het sociaal domein opgesteld. Meerdere paden hierin worden opgepakt. Voor deze functie is met name de vraag van belang hoe alle verzamelde data zodanig is in te zetten dat daarmee de effectiviteit van het beleid gemeten kan worden. Daarnaast staan ook de onderwerpen professionele sturing en een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering hoog op de Ontwikkelagenda.

 

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse, integrale aansturing van medewerkers in belangrijke ondersteunende processen voor het sociaal domein. Het gaat dan om processen op het gebied van ICT, (management)informatie, (juridische) kwaliteitszorg, de vertaling van beleid naar uitvoering en procescontrol.

 

Dat alles doe je met een ongebreideld enthousiasme, of, zoals een toekomstige collega vertelde:

 

“Ik ga iedere dag met buitengewoon veel plezier naar mijn werk!’

 

Wie ben je en wat doe je nu

Mensen spreken over jou als een heldere, zake-lijke en nuchtere bouwer, met een nadrukkelijk oog en gevoel voor relaties tussen mensen.

 

Mensen spreken over jou als iemand

 

Je werkt nu bij een andere gemeente of een zakelijke dienstverlener met managementverantwoordelijkheid, waarbij het accent van je activiteiten ligt op het sociaal domein. Maar dat kan evengoed op het (gemeentelijk) onderdeel kwaliteitszorg/bedrijfsvoering/control zijn, waarin je ook te maken hebt gehad met dat sociaal domein.

 

Het spreekt vanzelf dat de opgave vraagt om een stevige achtergrond in werkervaring en opleidings-achtergrond. Dat betekent dat je academisch werk en denk niveau hebt en 5-8 jaar relevant werk ervaring, succesvol bent geweest in het aansturen van teams en je in je vorige hoedanigheden aantoonbaar rust, overzicht en samenwerking tot stand hebt kunnen brengen.

 

Wat doet Haarlemmermeer voor jou

Deze functie vraagt nogal wat van je. Haarlemmermeer laat jou echter ook je ambities en idealen realiseren en zal daar alles voor doen. Het biedt je een omgeving met energie, uitdagende en veeleisende opgaven. Inspirerende collega’s die elkaar aanmoedigen en aanspreken. Die een grote toegevoegde waarde willen leveren voor hun inwoners, ondernemers en elkaar.

 

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden ontvang je een mooi salaris tussen € 4.236,00 en € 5.814,00  (schaal 12) en een vast contract (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 36 uur per week. Je krijgt de beschikking over een individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris wat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen en verschillende devices waardoor flexwerken mogelijk is.

 

Deze vacature is in behandeling bij MetFred bv, een onafhankelijk searchbureau. U kunt reageren op deze vacature via www.metfred.nl.

 

Ook is informatie beschikbaar via freddoeleman@metfred.nl, of via 06-51267613. U kunt vragen naar Fred Doeleman.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug